Pohár sv. Grálu a naše životní energie

Pohár sv. Grálu

Na internetu, či v mnoha knižních publikacích najdete informace o těchto životních energiích. Každého samozřejmě osloví jen to, co sám cítí a potřebuje ke svému vývoji. V mém případě maluji a předávám ke zveřejnění jen obrazy, které jsou mi předloženy z Akašického záznamu vyšší duchovní roviny. A toto poselství je také pochopení a poznání z mé cesty duševního a duchovního vývoje, která stále ještě pokračuje ke svému “Cíli” původní čistoty. Proto ani nikomu nic nevnucuji, jen bych přála ze srdce každému najít sebe samého, vnitřní stav trvalého pocitu štěstí a radosti ze Života.

Pohár sv. Grálu

Mnozí sv. Grál hledají ve fyzickém světě, někde zakopaný poklad v zemi, či pohár, ze kterého Ježíš pil. Ano, Ježíš přijímal tuto blahodárnou životní energii a to z Matky Země a od Boha Otce. Tento pohár žije v duchovní dimenzi na Nebeském ostrově "Nového Jeruzaléma" (Patmos - Janovo zjevení). Každým rokem v období letnic se nad ním snáší Bíla holubice (Duch sv.) a předává tuto životní energií do stvoření. Strážci Svatyně, kde se Pohár sv. Grálu nachází jsou Prastvoření a také " Kristův Rytíř " (obrázek v rubrice: duchovní obrazy). Jsou s ním spojena všechna srdce, která jsou poháněná touto energií na životní pouti. Již Goethe psal „krev to zvláštní šťáva jest“. Čisté panny mají jakoby naskenovanou energii (dar od Matky Boží) tohoto poháru ve svém duševním těle a svému muži můžou tak předávat velkou sílu. Čistá panna nemá nic společného s fyzickou blánou, jedná se o panenství duše! A proto ani není pochyb, že Maří Magdaléna jej měla ukrytý ve svém nitru v duševním těle. Ježíš přece očistil i její duši. Jak je také psáno v knize života, že jen čisté panny nosí Grál. Kdo skutečně hledá, najde nejprve ve svém duchovním srdci, poté i na Matičce Zemi! Nejprve se však musí každý setkat na své životní pouti se svou skutečnou polovinou a spojit ve všech úrovních fyzického, duševního a duchovního těla. Spojení začíná v nebi v duchovním těle. Dnes je to bohužel obráceně a proto se ani nedivme kolik žije nešťastných párů a manželství. Vydejme se tedy společně na naší životní pouti za pokladem a tajemstvím sv. Grálu. Všem přeji k tomu počinu boží sílu lásky i požehnání.


Co jsou to za energie a k čemu tedy slouží?


po staletí se vede spor mezi vědci a duchovními lidmi, jestli duše existuje a co se sní případně děje po smrti fyzického těla. Věda si trochu protiřečí fyzikálním zákonem, který zní: „Žádná energie nemizí, jen se přeměňuje. Každé fyzické tělo musí být tedy zákonitě poháněno nějakou energií, kterou, když tělo opustí, pohltí Matka Země, nebo její služebník živel ohně. Duch s duševními obaly (šatem) odchází do jiné dimenze, kde prodělává další vývoj, pro svou budoucí inkarnaci. Bude opět zařazen do rodiny, která má podobné karmické zatížení z minulosti, nebo jako odměna za službu potřebným. Silné rody, žijící v lásce a harmonií si udržují stály opakující se cyklus. V celém stvoření existují tři hlavní proudy energií - potřebných k našemu životnímu bytí a celkovému vývoji. Namalovala jsem pro vás obraz s energiemi Poháru sv. Grálu a ráda bych vám popsala, jaké energie z něho v symbolické řeči vyzařují.


Na cestě ke světlu


Začneme základní energií bílo-křišťálovou. Když se podíváme na pohár v obraze, uvidíme, jak se nad ním snáší bílá holubice (Duch Svatý), která každým rokem na jaře v období letnic obnovuje jeho Boží sílu, potřebnou k našemu životu. Každý člověk při narození je propojen jedním paprskem této křišťálové energie. Někdo může mít i celý provazec, anebo jsou i takoví, kteří se sami zablokují tomuto životnímu toku a jsou živi jen z potravy pro fyzické tělo. V zamračených očích mají tmu a jsou to v podstatě oběti temných sil, kterým se otevřeli svými činy a nepěknými myšlenkami. Kéž by na své cestě potkali světlou duši, která jim znovu pomůže k šťastnému životu.


Léčivá síla grálu


Další energie je fialkovo - bílé barvy, též léčivá energie grálu, nebo známá, jako reiki, kterou používají někteří léčitelé. Ale pozor, tato energie se nesmí prodávat! Může se vzít nějaká odměna pouze za čas, který je trávený s léčeným. Již duchovní učitel Sergej Lazarev píše: „A poznal jsem mnoho šamanů a divotvůrců, jako žebráky u Kremlu, kteří v minulosti s touto energií kupčili.“ Energie vystupuje z poháru v podobě obláčků v pravotočivé spirále a kněz, či obdarovaný léčitel jej může přijímat, a také vidět svým duchovním okem. Následně tak posílat mentálně přes duchovní oko na dálku, či doteky rukou předávat potřebným, ale i jinou tvorbou skrze ruce. Každý člověk je ve spánku posílen touto blahodárnou životní energií. A konečně tady máme zlatožlutou energií Krista, která je velice vzácná a mohou s ní disponovat někteří jedinci ve službě tohoto Kristova principu. Nemusí ani sloužit mše, prostě jen pracují v tichosti a mohou tuto energií používat ve slovech, které vyřknou z boží vůle. Tato pro někoho prostá slova pak mají svůj vlastní život a formulí sílí dál. Tuto energií lze také přenášet tvořivou činností v hudbě, obrazech, soch, architektury apod. Tyto díla jsou nezničitelná a věčná. Nachází se například v sochách od Michalangela, obrazech od Da Vinci, ucítíte jí při procházce po Karlově mostě, nebo ve chvíli, kdy postojíte s pokorou v Chrámu sv. Víta, v Kapli sv. Kříže… aj.


ČAKRY, INFORMAČNÍ POLE ČLOVĚKA


Při mé 15 - leté praxe fyzioterapeupa jsem tyto energie začala vnímat u svých pacientů a začala se jimi hlouběji zabývat. Abychom mohli životní energie přijímat máme k jejich příjmu a výdeji uzpůsobené duševní obaly našeho fyzického těla, které jej uvádějí do pohybu a to nejen fyzického, ale i myšlenkového a tvořivého. Většina lidí asi už ví, že tato životní energie proudí podél páteře fyzického těla. Je také nazývána, jako hadí síla, která sídlí v kořenové čakře na konci kostrče a je spojena s naší pohlavní silou. Pro obrazové znázornění bychom mohli použít “strom”, který má kořeny spojené s Matkou Zemí a z jeho kmene podél páteře se linou větve s nádhernými květy až ke koruně nad naší hlavou a to spojení s božským světem. Abychom se vůbec mohli pohybovat, musíme odněkud čerpat potřebnou energií k životu. Jen hloupý si může myslet, že se něco z „ničeho“ samo od sebe jen tak pohybuje. Pro duševní a duchovní vnitřní život potřebujeme pohon lásky, která se nachází všude v přírodě i v naších srdcích. Je to nejsilnější energie, která hýbe celým vesmírem, nemyslím tím lásku pudovou, ale boží, která obsahuje také přísnost, moudrost a spravedlnost. Aby se mohl člověk na zemi vyvíjet, dostal darem tělo, duši, ducha a jeho energetické duševní obaly v neustálém krouživém pohybu, příjem informací z hlavního „zdroje“ svého ducha, který hmotu ovládá a také příjem informací ze svého okolí. Vždy je přeci nejprve myšlenka a až potom jí můžeme materializovat. I stavitel má nejprve vizi, nebo nějakou představu v duchu, jak bude jeho chrám vypadat. Vše ve světě je v podstatě ve světě idejí hotovo, jen je to třeba stáhnout z informačního pole. A teď si můžeme stručně tyto životní a informační energie (čakry) přiblížit, prostřednictvím obrázku. I duha má těchto sedm barev, což jistě není náhoda, je napájená z vody a slunečního paprsku. Nezapomínejme, že všechno v přírodě nám zrcadlí i náš obsah nitra - proto i naše energetické obaly jsou poháněny také vodou v našem těle, slunečním zářením a duchovním sluncem v našem nitru. Voda je cit, vodič informací, a bez vody by nebylo ani žádného života.

1.čakra

Léčivé kameny – rubín, granát, červený korál, rodonit.

Pokud vyzařuje čistě její barva, je zářivě červená se čtyřmi okvětními lístečky, které znázorňují světové strany. Pokud je vadná, nebo zablokovaná, má barvu špinavě červenou až do černa. Tento náš energetický obal se nachází na konci páteře a je spojený s končetinami a pohybem těla fyzického, kosti, zuby, nehty, časem a příjmem potravy, tedy s Matkou Zemi. V duševní rovině je to tělesný magnetizmus, prosazení se, sex a léčivé energie z přírody. Porucha se zde může projevit agresí, hněvem, nedostatkem pohybu, nesprávná životospráva, neúcta k životu, plýtvání časem. V první čakře je také vložena informace karmická, jakou cestou člověk půjde, nebo se opraví a změní svůj dosavadní směr. Jak se lidově říká „půjdu, kam mně nohy ponesou“. To se týká i partnerských vztahů.

Astrologické vlivy: Duševní rovina je ve znamení berana - Mars – uvědomění si svého prvotního bytí - boj o přežití, planety Pluto a Saturn – reinkarnace - karmické bytí a pevnost. V duchovní rovině je to bezpředmětná radost ze života a úcta k jeho Stvořiteli, víra, radost z pohybu po zemi, která je propojena se sedmou čakrou.

2.čakra

Léčivé kameny – měsíční kámen, karneol, růženín.

Čistě vyzařující má barvu oranžovou, někdy do růžova se šesti okvětními lístečky. Při nějaké vadě - nemoci, nebo blokaci v otáčení je podle intenzity prožívání rozvibrovaná a má barvu špinavě oranžovou. Souvisí s partnerstvím, rodičovstvím, výchovou dětí a úctě k opačnému pohlaví. Proto zde patří také pohlavní orgány, ledviny, močové cesty, děloha. Poruchy v této čakře ovlivňují i nemoci těchto orgánů a to v nepochopení mužského a ženského principu, nesprávné pojetí mezilidských vztahů, vadná výchova potomků, a pod. V duchovní rovině člověk prožívá skutečnou ctnost mravnosti, úctu k otcovství, mateřství a plodnosti.

Astrologické vlivy: V duševní rovině je druhá čakra ve znamení Býka doteků a něhy, ale také naší hmatatelné existence při pobytu na zemi. Vládne i planeta Venuše (Váhy) - tvoření, Měsíc (rak), který je ve spojení s vodou a citem. Pluto - štír symbolizuje sexuální spojení a transformaci.

3.čakra

Léčivé kameny citrín, jantar, topas, hematit

Čistě vyzařující má barvu zářivě žlutou s tryskovou nádhernou otáčející spirálou s deseti okvětními lístky – je to symbol deseti božích přikázání, nachází se v oblasti sleziny. Při nesprávném žití, nemoci vypadá, jako uvadlý květ okrové barvy, který se klikatí pomalu dokola. Souvisí s empatií, harmonického spojení s přírodou a jejími obyvateli i v jemnohmotných světech a s odvahou. Poruchy v této oblasti se mohou projevovat sobeckým prosazováním se na úkor ostatních (tyrani), strachem, při kterém se nám jakoby svírá solar plexus nad pupíkem. Související orgány s třetí čakrou jsou žaludek, játra, žlučník, veškeré trávící ústrojí aj. V duchovní rovině je to zdravé prosazení se, odborná znalost v astrální rovině, znalost přírodních zákonů, vize, sny.

Astrologické vlivy: V duševní rovině vládne znamení Panny souvisí s analýzou, plány, oddanou službou ve stvoření. Slunce - lev symbolizuje příjem slunečních paprsků, moc ve společenství.

4.čakra

Léčivé kameny růženín, turmalín, rubín, smaragd.

Vyzařuje zelenkavě, někdy s nádechem zlatavým, nebo růžovým. Podle intenzity lásky v oblasti srdce. Má dvanáct okvětních lístečků, které symbolizují dvanáct znamení zvěrokruhu. Její účel je učit se milovat všechny znamení a také jim předávat cit z toho našeho a vzájemně se doplňovat. Dělení se, odevzdanost, uzdravování. Tedy žít v harmonií a lásce se vším živým. Být příkladem svému okolí i v partnerských vztazích. Při blokaci průchodu lásky a zadržování citových projevů vznikají všechny srdeční poruchy včetně infarktu. Orgány – srdce, krevní oběh, kůže, dolní část plic. V duchovní rovině je zde již propojení s „duchovním srdcem“, šesticípou hvězdou - Kristem a Jeho Všelásky.

Astrologické vlivy: V duševní astrální harmonické rovině vládne Slunce - lev symbolizuje srdečnost, velkorysost, šlechetnost, překonání ega ve zdravé já. Venuše -váhy láska, cit, něha, kontakt, doplnění.

5.čakra

Léčivé kameny - chalcedon, tyrkys, akvamarín.

Vyzařuje zářivě modrou, někdy až tyrkysově. Má šestnáct okvětních lístečků, které umožňují při odpoutání se z hmotného zajetí vstup do nadhmotné roviny světa idejí v jakékoliv tvořivé činnosti. Je vše spojeno s pokorou a osvobození se od veškerých závislostí citových, materiálních, vědomostních. Člověk, který si myslí, že všechno ví, nemůže již dál čerpat ze studnice pokladů svobodné tvorby svého ducha a duše. Při poruchách této vibrační roviny má člověk strach, který mu znemožňuje cokoliv vytvořit, nebo se projevit slovem a písmem. Viz poruchy řeči, sluchu, horní části plic – svoboda, dýchací cesty, paže. Filozof Platon řekl, že ve světě Idejí je všechno hotovo a již takový odpoutaný od všech zátěží „ génius“ pouze něco převede do našeho hmotného světa. Třeba jen malý vzorec, tón, sílu slova božího…aj.

Astrologické vlivy:

V duševní astrální rovině vládne Uran – Vodnář – projev z božské inspirace, moudrost a její zprostředkování, nezávislost, poznání. Merkur – blíženci – komunikace ve všech rovinách, vědění a jeho vzájemná výměna. V duchovní rovině se projevuje hlubokou pokorou, přenosem Božího Světla ve své tvořivé činnosti a Lásky do fyzické roviny.

6.čakra

Léčivé kameny modrý safír, ametyst, křišťál.

Při správné funkci vyzařuje tmavě modře až fialově, někdy i žlutě podle nastavení přenosu. Má dva okvětní lístečky, někdy symbol křídel. Nachází se v oblasti čela a je spojena s Boží moudrosti, spravedlnosti a zákonem Boží Lásky ve stvoření. Proto jsme zde spojení s Karmickými vyššími bytostmi, které dohlížejí na naší karmu, která může být dobrá i špatná. „Jak zasejeme, tak i sklidíme!“. Působí na nás všechny mentální vlivy z našeho okolí, proto je důležité s jakými lidmi se stýkáme, kteří náš můžou brzdit, či posouvat v našem vývoji. Čistá a otevřená duše lásce přijímá andělské myšlenky, může být spojena s duchovním vůdcem, našimi předky a pod. Zde se také nachází náš šestý smysl, intuice, otevřené třetí oko. Je zde propojení s mozkovou pravou - analogovou i levou - digitální hemisférou. Samozřejmě v případě poruchy napojení se na temné struktury (vadné myšlení)spojená s onemocněním mozku, epilepsie, nádory..a pod. souvisí s orgány na obličeji, oči, uši, nos, V duchovní rovině jsme si zde všichni rovni, neboli slunce svítí na dobré i zlé. Člověk může zde také dosáhnout spojení se sv. grálem – léčivou energií a následně s ní pomáhat potřebným, nebo ji používat ke zhmotnění bohumilých myšlenek.

Astrologické vlivy: V duševní astrální rovině vládne Merkur intelektuální poznání, zdravý rozum. Jupiter střelec poznání dějů v souvislosti, objektivní myšlení. Neptun představivost, intuice, výklad snů. Uran náhlá vnuknutí, vyšší vhledy.

7. čakra

Léčivé drahokamy - diamant, ametyst, rubín, křišťál.

Vyzařuje podle dosažené úrovně napojení fialkovou barvu, výjimečně zlatou energií Krista, nebo čistě bílou našeho Stvořitele, která září všemi barvami. Okvětních lístečků se může otevřít až tisíc podle úrovně služby Bohu a plnění Jeho zákonů. Zde je umožněno skutečným sloužícím nazírání přes duchovní oko do Akašického záznamu (knihy života) a to z úrovně věčnosti, tedy jak to vidí bůh. Toto pootevřené - otevřené vědomí má jen do 10% naší populace. Mnozí si své představy, nebo sny pletou s tímto darem a tak mohou i svému okolí uškodit. Skutečné bohem obdarovaný se nebude nahlížet na nic bez boží vůle, bez souhlasu dotyčného, nebo rodiče v případě malého dítěte. Tato oblast je také spojená s Nirvánou, tedy rozplynutím ega, které se spojilo v Jednotu. Odsud započala naše cesta životem v semínku a sem se po poznání a uvědomění sebe sama zase „domů“ navrátíme. V duchovní rovině se napojení projeví spojením se zlatým božím světlem, pocit blaženosti, všeláska ke všemu živému, uvědomění si své služby bohu. Samozřejmě existují ještě vyšší roviny čaker, ale ten který je má rozvinuté, nepotřebuje znát jejich popis.

Astrologické vlivy:

V duševní vyšší rovině zde působí Pluto orel - přeměněná nižší štírova esence ke službě bohu a potřebným. Mars - beran, Saturn proniknutí svým duchovním zřením do hmotné roviny. Neptun ryby rozplynutí hranic a spojení s boží láskou a její vůli.

……

Životní energie pro naše tělo, duši a ducha

VĚČNÝ KOLOBĚH NIKDY NEKONČÍCÍHO ZÁŘENÍ

Na obrázku s čakrami jsem ještě znázornila vysunutím „aurického sarkofágu“ na levé straně duševní tělo citové, které přijímá energií ze sv. Grálu a na pravé straně duchovní tělo vědomé boží vůle, jež přijímá energií Krista a působí ve stvoření ( duch je ve skutečnosti tvar koule). Jinak jsou vcelku a vzájemně se prolínají. Všimněte si, že veškeré energie jsou spojené se srdcem a následně přeneseny rukama. Z toho vyplývá, že k Bohu se můžeme dopracovat pouze láskyplnou tvořivou činnosti, kterou můžeme čerpat z hlavního zdroje. Poté darovanou energií zpracujeme v naší jakékoliv tvorbě a posíláme zase zpět Bohu. Je to jako věčný koloběh záření, který nikdy nekončí. A ti, kteří chtějí jen ničit, nebo narušují harmonií ve stvoření jsou poté vlečení utrpením. To je boží spravedlnost, vetkaná božím zákonem do stvoření z lásky k nám. Bůh však nikoho nesoudí, protože všechno co stvořil, miluje. Člověk se odsoudí sám svými nepěknými skutky a myšlenkami. Předávám celé pojednání o energiích života s láskou a božím požehnáním…

Pokud byste chtěli znát momentální stav vašich čaker, karmu a napojení k Prapodstatě, doporučuji Agape Brno, kde tyto AK vyhotovují. Na počátku mé cesty jsem z toho zdroje načerpala mnoho poznatků, za které jsem dodnes nesmírně vděčná.

Daniela Filipi

Poznámka : v červencovém vydání 2016 časopisu Záhady života chybí některé pasáže z důvodů nedostatku místa, proto jsem založila tuto novou rubriku v celistvosti....