Archanděl Michael s Maří Magdalénou

Ano, možná si někdo říká, zvláštní spojení…? Ale, jen do té doby, než pochopí skutečný význam těchto posilujících energií, které září jako nově vytvořená struktura v éteru ve stvoření. O tento obraz mně požádala jedna krásná duše. I když jsem ho už v minulosti malovala, kopii nechtěla. Přála si originál a dobře udělala, jinak bychom se nedozvěděli novinky z duchovní roviny.

Zachytila jsem při kreslení Archanděla Michaela s Kopím Osudu, které ze sebe vyzařuje DNA Krista při ,,boji,, s drakem. Tento drak v tmavě zelené barvě symbolizuje egoismus v našem nitru, který můžeme přeměnit Kristovou láskou v naše pravé ,,Já,,. Toto ,,Já,, (Dar Kristův) nemá na sobě žádnou masku, na nic si nehraje a začíná žít v Pravdě, což znamená, jako v mém nitru, tak i navenek. ,,Pravda je tak hluboko ukrytá, kde nedosáhne žádná lidská faleš, aby jí mohla přeměnit znovu na lež,, Maří Magdaléna symbolizuje čisté ženství na zemi v ,,hříšném pojetí,, ? proto, že musela projít od lidí ponížením, nepochopením ve své roli oddané a moudré ženy svému Ježíši. Tento čistý ženský princip byl po staletí pošlapáván a nepochopený u některých i dnes. Váhy symbolizují poslední soud, který se odehraje v nitru každého z nás a to v různých časových intervalech a prostorových rozpětí. Proto doporučuji nesoudit a nebudete souzeni. Milovat svého bližního, jako sebe samého i své nepřátelé a neublíží vám ani na těle, ani na duši. Ono je totiž lehké milovat někoho, kdo nás také má rád, ale milovat ty jenž nás nenávidí a plivou na nás všechnu špínu světa, to už je hodno vyššího stupně pochopení skutečné lásky. V žádném případě tady nikomu nechci nic vnucovat, protože mi je úplně jedno, jestli tomu, co píšu někdo věří. Ráda bych však těm, které obraz osloví přála hodně síly v dalším roce a milosti boží v nalezení skutečného štěstí ve své duši a duchu na své pouti naším nádherným životem.

,,Kéž nebesa hýčkají naše sny a přání a na zemi se v milujících srdcích zázraky dějí k jejích naplnění,,

Předávám s láskou a božím požehnáním.

Daniela