Terapie - 7.4.2024 - Léčivé terapie nádorového onemocnění prsu


Léčivé energie vyzařují z obrázku labutí panny na velice křehkou oblast a to nádorové onemocnění prsu. Tento orgán někdy úzce souvisí z vytvořením metastáz v okolí páteře. Páteř v duchovní rovině představuje vzpřímenost ducha a jeho působení ve stvoření. Do fyzického těla tato nemoc spadne ve chvíli, kdy již dlouhodobě převyšuje  v mysli jakoby oddělení se od jednoty a vnitřní přesvědčení, že je ve svém okolí důležitým středem. Nedá se to přesně formulovat psaným slovem, protože se takové chování může týkat u každého člověka něčeho jiného. Vrátíme se ale k oblasti ženského prsu. Prsa se dotýkají srdeční čakry, která má 12 okvětních lístečků. Což znamená učit se lásce ve svém okolí každému znamení zvěrokruhu. Přijímat od nich to dobré, na zlém se poučit a na oplátku dát kus lásky zase z toho našeho. Prsa úzce souvisí s mateřstvím, kojením a pozor také muž přijímá z ženského prsu lásku mateřskou i od své partnerky. Což je pro něj nesmírně důležité pro své působení silné mužnosti a ochrany pro svou rodinu. A tak se to navzájem prolíná a jak se projevuje žena i ve své mysli ke svému muži a dětem, tak se i Stvořitel bude chovat k ní. Znala jsem jednu paní, která měla muže jen na to: přines, odnes, zaplať, vyřiď, po několika letech ji našli zhoubný miom na prsu. Co se dětí týká, tak to může být přehnaná péče, či vlastní důležitost při výchově. U každé ženy to může být něco jiného a tak záleží na každé ženě a jejího krásného něžného a laskavého nitra, které je potlačené a neprojevené. Každá nemoc je proto naše cesta k uvědomění si vlastní nedokonalosti, tím i posunu ve vývoji a vede k pokoře - následně i k uzdravení.


Panna černé Labutě – Milí přátelé, již od pradávna bylo známo zasvěcenci, že když se objeví černá labuť, či celé hejno, přináší to do kraje velké změny. Ale nelekejte se, protože, když někdo touží postavit nový dům, ten starý musí zbortit a to někdy bolí, nebo nám je smutno. Panna černé labutě nám svým tancem a hudebním tónem přináší světlo na konci tunelu a to je blahodární pocit v našem nitru. Některé duchovnější sestry z hospiců jsou její společnice a láskyplně tak provedou duši na druhý břeh. Píšu toto poznání proto, že někteří mají strach o své blízké, se kterými se zrovna loučí, jestli našli cestu k bohu a jestli jsou v pořádku. Věřte, že o každou duši se andělé postarají  a provedou jí touto cestou světla na své místo, kde probíhá další vývoj. Blíží se jaro a my si také přebereme staré a zrodíme něco nového, krásného a smysluplného i pro své blízké. Přeji všem milé jarní probouzení a mnoho boží síly.
Terapie pro dýchací cesty 

V zimních měsících, když se méně pohybujeme, tak se otevírají různé neduhy, respektive chtějí nám v tomto období připomenout abychom  o svém bytí více přemýšleli, proč jsem zrovna nemocný, což mi neumožňuje plně se projevit. Jakoby nás něco brzdí, abychom se více nad různými ději zamysleli a mohli v klidu naše dosavadní nesprávné počínání opravit. Každá nemoc má svojí příčinu a házet to na počasí znamená nechtít nést odpovědnost. Vir se zachytí vždy jeli mu to umožněno a to při našem oslabení imunitního – obranného systému. Imunitní systém slábne, jen pokud  vysíláme neslučitelné myšlení s Boží vůli.

 

Předkládám proto léčivé energie níže na obrázku a to pro oblast plic a dýchacích cest. Nejprve si povíme o několika příčinách, které nám neumožňují „svobodně dýchat“. Už ten pojem slova svobodně by nám měl napovědět, že někomu bráníme ve svém okolí svobodně se projevovat, proto že si myslíme, že my víme nejlépe, co by naším blízkým prospělo. Můžeme pouze doporučovat. Také může být člověk sám omezován někým a měl by tedy více vyvinout sebeobranu. Ať se projevuje každý, tak, jak to cítí. Co je uvnitř, mělo by jít ven!  U matek se jejich konání projeví na svém dítěti, jako obraz zrcadlení. Dále tu máme mandle, polykání. Jde o to, jakým způsobem potravu, nápoje či jiné duševní prožitky přijímáme. Většinou takové onemocnění přichází při nevděku, pohrdání jakéhokoliv přísunu potravy duševní, nebo pro fyzické tělo. Bere se to, jako samozřejmost. Astma, či alergie je již projev potlačené agresivity. Je tedy potřeba mít více úcty k Bohu, Matce zemi a přírodním bytostem, že jsme každý den obdarování potravou těla, duše i ducha.

Symbol sedmikrásky „ svoboda lásky“ při pobytu na zemi. Také naše babičky nám vařily z nich teplý čaj, aby se nám lépe dýchalo. Léčivé energie z obrázku stejně vyzařují, pokud si člověk nějakou tu chybičku přizná a otevře se v nitru tomuto vyzařování.

                                              

   

Terapie - 6.1.2024

Cesta do světla Lásky

                                               

Milí přátelé, začal nám další rok, ale pouze v časoprostoru země. Jinak v našem nitru se s něčím novým setkáme až po nalezení naší pravé cesty v souladu s boží vůli, neboli poslání, které má každý z nás jiné a přitom vědomě působí v Jednotě. Toto pochopení Jednoty je důležitým bodem, aby člověk skutečně žil a naplnil svůj životní úkol. Co to tedy znamená? Pochopení Jednoty si můžeme uvést na jednoduchém příkladu, že když budeme přát komukoliv něco dobré, nebo špatné, přejeme to v podstatě sami sobě. Tedy se nemůžeme vymezit a odtrhnout od celku. A pokud tak někdo činí, je v zajetí svého egoismu, který jej po čase zničí. Naplněný Život štěstím nám může dát jedině Stvořitel, který je sám naše Jednota.

 

Jeden děj souvisí s druhým a jak máme nastavenou mysl, tak budeme postaveni pro setkání se vším, co jsme z našeho života vyloučili, abychom to přijali a milovali. Někdo si může myslet, že to co myslí není nikde vidět. Ale je to vidět a obdařený člověk jasnoslyšnosti také naše myšlenky slyší, protože každá myšlenka, každá naše činnost má svůj tón. A nastává tak boží zákon akce a reakce! Proto doporučuji trénovat mysl, nebo nastavit bez jediné špatné myšlenky, což znamená něco zničit, nebo někomu ublížit či přát něco špatného. A pozor nepřát nic špatného ani člověku, který nám ublížil! V takovém případě je možné přát mu boží spravedlnost a odpustit. A to je veliký rozdíl. Jinak budeme v poutech karmy, dokud nepochopíme Jednotu. Viz ježíš: “Vezmi si svůj kříž (karmu) a následuj mne“…..  dále pak „Odpusť jim Otče, vždyť oni nevědí, co činí“. Na svou životní cestu si tak bereme Kristovo Světlo Lásky do svého nitra (srdce), které v nás sílí a to nás dovede k Otci nebeskému do věčnosti hradu grálu, tedy k Jednotě.

   

Terapie - 10.12.2023

 Anděl boží milosti

Milí přátelé, většina z nás prožíváme překrásný Adventní čas, jenže jsou i mezi námi bližní, kterým není moc do radosti. A to z jakéhokoliv důvodů, nebo životní situace…proto posílám živoucí energie anděla boží milosti, který vždy při třídění ještě v každém člověku otevře orgán svědomí, který se nachází v šišince (epifýza), neboli duchovní oko. Ti, kteří ho ještě nemají plně otevřené, mohou se řídit intuicí, tedy svědomím. Můžeme všichni požádat o milost v tomto adventním čase, nebo odlehčení karmy, pokud směřujeme ke světlu lásky. I skřítci kořínci v přírodě vědí, že musí hnát stonek ke světlu (slunci), jinak zahynou. Přeji všem překrásný adventní čas, plný radosti a hlavně klidu a harmonie v duši.
   

Terapie - 8.11.2023

 Podzimní terapie o pochopení ženského principu

Tato terapie je spíše o pochopení ženského principu všude kolem nás. Možná jste si někteří všimli, že většina žen spíše inklinuje k mužské energii a jakoby umírala ženská něha, půvab, no prostě vnímat ty jemnější vibrace ženy, která by měla být spojena s Matkou Zemí a ta má obrovskou sílu vyprodukovat pro nás všechny na zemi potraviny, ropu, dřevo, nerosty, prostě všechno co potřebujeme k životu a to bez jediného slova. Občas je slyšet ptačí zpěv, jemný větřík, který jakoby svým šepotem šířil informace, co kde šustne. Podobně i voda má nádherný zvuk, hlavně v pramenech a v potůčkách. Něco jiného jsou hurikány, tsunami, zemětřesení…aj. Tyto živly jsou ochranou Matky země, tedy boží zákon, který se řadí do mužského principu. Proč to píšu? Kdysi dávno Rytíři si vždy přáli mít vedle sebe čistou pannu. Nemyslím tím u ženy panenskou blánu, ale čistotu duše. Proč? Protože byli spojení s duchovní dimenzí a moc dobře věděli, že čistá panna - ( spojena s Matkou zemi), jim může předat energii z Grálu. Ne nadarmo se říká, že za každým úspěšným mužem hledej ženu. Ve starých spisech je psáno, že jenom panny nosí sv. grál. Mohli tímto spojením získat mnoho – vyhrát bitvy, zbohatnout a pěstovat chrabrý mužský charakter, ke kterému mělo jeho okolí velký respekt a úctu. Proto ještě v některých zemích mají v podvědomí řád mužské cti. Bohužel tato čest je pochopena trochu jinak. Tak předávám něco málo k zamyšlení se, třeba jen nad překrásnou květinou, která roste do své krásy beze slova, prostě jen tak „ vegetuje“. Ke svému růstu potřebuje čistou vodu, slunce, a samozřejmě zemi. To je takové malé přirovnání pro život v přítomnosti, nespěchat a nechat věci, ať se stanou. Jednoduše vložit vše do božích rukou. Udělat jen, co je v mých silách a nezabývat se věcmi, které nemohu ovlivnit, nebo přímo změnit. Naše ego nás vtahuje do minulosti a rádo plánuje budoucnost, a to jen abychom nežili v přítomnosti. Tím nám uniká skutečný život a jeho dary. A ještě něco“ Ani jedna špatná myšlenka“   

Terapie - 7.10.2023


Milí přátelé, jistě jste si všimli, že v přírodě nastaly změny. Naše Matka Země má rovněž velice vyvinutý cit, jinak by nám nemohla ani dávat všechny druhy živin, ropu na pohon tepla, přesunu dopravou a jiné těžby, které již jsou v některých případech neúnosné. Dříve lidé těžili jen pro svou potřebu a v dnešní době bohužel skoro jen pro byznys.

A tady s zastavíme zejména u těžařských společností pro kácení stromů, či celého lesa, což jsou naše plíce. Bylo by dobré se zamyslet sami nad sebou a začít právě u sebe, jestli se chováme správně k přírodě a svým bližním. "Vděčnost" za náš pobyt na zemi je klíčová prožitá emoce nejen za pěkný život na zemi, ale i dobrý start ke štěstí. Přeji vám krásný podzim, plný barev a inspirace.   

Terapie - 5.9.2023

 

Znovuzrození v Kristu s ptákem fénixem se nedá moc popsat slovy, která jsou příliš hrubá. Dovolila jsem se jimi však malinko přiblížit….

 

Naše duše nás volá a šeptá nám skrze srdce: ,, Pojď prosím nahlédnout do své hlubiny a dotkni se své temnoty, neboj se…nemůžeš jen létat ke hvězdám, pronášet vznešená slova o transformaci, probuzení, osvícení a vznášet se, jako nadutý balón, který bez mé síly splaskne a  poté si natlučeš svou povrchní fasádu. Je pošetilé si myslet, že někdo dosáhne osvícení a dotkne se své hvězdy, bez přijmutí svého stínu, aniž by se utkal svým pohledem se strážcem své temnoty. Tuto bytost jsme stvořili my sami. Bůh nás stvořil v čistotě a ve světle jeho lásky. My však při sestupu do své hlubiny duše budeme vysílat lásku a naději pro naší temnotu, aby se znovu přeměnila ve všeobjímající boží lásku. Vezmeme si sebou Krista do svého srdce a  dotkneme se temného dna, kde se zažehne Kristova jiskra a vzplane oheň spalující náš egoismus, ze kterého zůstane jen šedivý popel. Je ticho, slyšíme jen cinkat zvonečky z nebeských sfér, jako bychom byli blízko hvězdného nebe a pohleďme kolem sebe: Uprostřed popela zůstalo vajíčko(symbol velikonoc), nějaký zárodek. Pozor, skořápka praská a něco se z vajíčka klube. Je to malý namodralý ptáček, pohleď symbol čisté myšlenky. Snaží se vzlétnout a přitom sílí, roste mu peří, začíná mít kolem sebe zář. Sílí mu zobák, ve kterém najednou svírá bílou lilií( symbol čistoty a spravedlnosti) a vytahuje své drápy. Uchopí jimi naši probouzející se křehkou duši a zvedá se. V tom nám silně škubne při srdci, jakoby jsme se odtrhli od spodních čaker Ano budeme se pomalu odrážet od našeho dna a vzlétneme do světla Ducha svatého, který nás s láskou objímá a kropí rosou – slzami naší Matičky Boží. Jsme doma, ztracený syn je opět v náručí našeho milovaného Otce Nebeského.  Probudíme se, otevřeme oči a jsme opět na zemi doma, jen v jiné rovině. Jsme lehouncí, jako pírko. Ze srdce a z očí nám tryská záře štěstí láskyplného světla a my jej chceme rozdávat všem. To všechno dokáže milí přátelé Kristova síla lásky.


 

TERAPIE:

 

1.8. 2023 - Současná situace ve světě je vskutku k zamyšlení. Proto si v duchu si říkám, jak se v člověku probudí nenávist, až zranění na životě? Vzpomněla jsem si na výrok paní Marie Montessori, která založila školky na bázi výuky hrou a probuzení talentů.

"Všichni mluví o míru, ale nikdo mír neučí. V tomto světě jsme vychováváni k soutěžení a soutěživost je začátkem každé války. Až se bude vychovávat ke spolupráci a vzájemné solidaritě, tehdy se bude vychovávat k míru."

A ještě pár slov o míru od Johna Lennona:

Mír není něco, co si můžete přát.; je to něco, co tvoříte; něco, co děláte; něco, čím jste a něco, co darujete.

Na obrázku, který vám posílám, je zrození čisté duše, do současného světa s velkým darem empatie do lidí s těžkým osudem. Moc pěkně působí na duši, proto ho posílám do terapie….


 

TERAPIE:

 

7.7.2023  - Léčivá síla květin

 

 

V tomto vrcholném období květenství se milí přátelé dnes zaměříme na skrytou léčivou sílu květin. Každá květinka, strom, keřík, potůček mají své řídící neviditelné bytosti v přírodě, jako my lidé máme neviditelnou duši a ducha. Tento charakter v každé květině i u člověka se projeví jak svým fyzickým vzhledem, tak i svými specifickými vlastnostmi, kterými disponují. Dnes jsem pro Vás vybrala květinky ,,Stračku modrofialovou, pivoňku červenou“ a jejich víly. S oběma jsem prožila neskutečné zážitky a proto bych se ráda s vámi o ně podělila v této terapii. Přece jen živoucí prožitek má větší sílu a opravdovost, než nějaké domněnky- nepochopení.

 

Nejdříve bych se asi měla zmínit, že jakákoliv vyslaná láska k živoucí bytosti, ať již je to člověk, zvíře, nebo rostlina, strom, kámen nám zpětně posílá rovněž specifickou sílu lásky svého působení na zemi. Začnu hned květinkou „Stračkou modrofialovou“ a její vílou, kterou jsem zachytila na níže uvedeném obrázku. Tato energie zmíněné květiny na nás silně působí v oblasti mentální a nervové v okolí šesté čakry (oči, čelo, spánková část mozku, intuice). Záleží, jak tuto energii přijímáme. Pokud květině vyšleme kdykoliv lásku, ať již je to před rokem, či ve chvíli, kdy potřebujeme posilu v mentální a myšlenkové sféře, pošle nám náležitou ochranu. Zázrakem se jakoby vše zharmonizuje. Ochrana se týká ataků od lidí, kteří k nám vysílají nenávist, či svojí zášť způsobenou egoismem a nedostatečným pochopením našeho konání a tvořivé činnosti. V současnosti obzvlášť působí a sílí dávné proroctví „Co je skryto, ve světle bude odkryto, neboli odhaleno.“ Někdy až člověk žasne, když se projeví v tomto světle osoba, která v sobě k nám chová nenávist po léta o které jsme si mysleli pravý opak. A ještě si dovolím připomenout slova Ježíše a vlastní zkušenost:“Milujte své nepřátelé a neublíží vám ani na těle, ani na duši.“

 

Přiblížíme si ještě působení „Pivoňky červené“ se zlatým středem a její vílu. Tento prožitek se odehrál rovněž na Karlově mostě, jako u výše uvedené květinky. Před několika lety mně navštívila paní, která viděla různé rohaté příšery z astrálu a nemohla se těch halucinací zbavit. Druhý den jsme se obě vydaly na procházku po Karlově mostě a po chvilce jsem našla u jedné sochy ležet poupě pivoňky. Jakoby mi říkala :„Vem si  mně domů.“ Pivoňky jsem vždy milovala zvláště na zahrádce u mé babičky. Když jsme se vrátily, květinku jsem dala do vody na stoleček, kde spala paní, která mně navštívila. V duchu si říkám, jakou asi má vílu tato květina. Naladím se tedy na jemně hmotnou sféru a vidím tam poletovat příšerky kolem hlavy nemocné paní. Velice rázně jsem vyslovila, že u květiny by měla být víla a ne takové příšerky (myšlenkové útvary bojácných lidí). Najednou ze zlatého středu červené pivoňky začala vyzařovat zlatavá spirála a všechny ty obludy pohltila. Paní se ráno probudila a cítila se být lehčí a hlavně zbavená svých nepěkných představ. Samozřejmě tomuto zázraku předcházely modlitby k Ježíši a panence Marii s prosbou o pomoc. Je třeba vždy naslouchat vnitřnímu hlasu svého srdce.

 

Na obrázku je ještě pro potěšení zakreslený datel, který se vyznačuje, jako doktor stromů a malý pivoňkový elfík na slimáku, který rozhodně nikam nespěchá. Tolik k mým živoucím prožitkům s květinami na obrázku. Nesmí také chybět poletující motýlci, kteří nám symbolizují čisté myšlenky. Zmíním ještě mantru, pro ty, kteří se nedovedou zbavit sami svojí mentální silou špatných myšlenek. „Pane Ježíši Kriste, pomož mi prosím přeměnit všechny mé špatné myšlenky ve všeobjímající boží lásku.“Skutečně to funguje, ale je třeba to stále opakovat a samozřejmě věřit, že se nám dostane náležité pomoci.

 

Nu, co dodat, snad už jen ze srdce všem popřát krásné prázdniny, hodně láskyplných prožitků v přírodě se sluníčkem a vodou, která nás vždy tolik osvěží v těchto horkých dnech.

 

 Srdečně k vám Daniela
TERAPIE:

 

2.6. 2023 - Milí přátelé, tak nám tento měsíc krásně začal a to dnem dětí. Určitě si jej všichni moc užili a také za chvilku bude konec školního roku. Prázdniny jsou před dveřmi a všichni se radujeme ze sluníčka, vody, nových dobrodružství, letních lásek apod.

 

Při této příležitosti bych Vám ráda představila jeden z nebeských ostrovů a tím je Království růží. Vím, že to zní pohádkově, ale v duchovní rovině je všechno, jako sen z pohádky. Jinak jsou zde ještě ostrovy, Labutí, který je spojený z hudbou a službou ve stvoření. Ostrov Lilií, který úzce souvisí se spravedlností, přísností na zemi a čistotou lidských duchů. Ale o těch zase někdy jindy. My se tedy vrátíme na ostrov růží a povíme si, jak na nás působí zde na zemi.

 

Na každém ostrově vládne Královna, jelikož se to týká ženského principu. Všimněte si na obrázku, že tato královna má v rukou duchovní zárodek malé růžičky, řekněme čisté dušičky. Všechny bytosti žijící na nebeském ostrově se nám snaží vysílat posilu pro naše životy, abychom zde na zemi začali naplňovat své poslání a šířili tak štěstí a lásku do všech ještě neprobuzených duchů, kteří ještě nenašli svůj smysl života. Potácejí se jako mátohy a život s nimi mává od zdi ke zdi dokud se neprobudí. Božské bytosti z Království Růží  nám posílají energií a posilu v odvětví školství, výchovy dětí, probuzení spícího potenciálu, vztah k Matce zemi, k veškeré přírodě a hlavně k vodě. Voda dává všemu nový život a i na nebesích jsou tyto ostrovy na vodě a všude je prastará mlhovina. I miminko musí pobývat během svého růstu v děloze plné vody. A zase jsme u toho, že nový život nám může dát prostě ženský princip. Tedy Matka Boží je nejvyšší Královnou na nebesích a všech těchto ostrovů. Otec nebeský se stará o naší výchovu, někdy i o výprask, bez kterého není pochopení. Také o naší ochranu a  spravedlnost, což je mužský princip. Možná někdo namítne, kdyby byl bůh, tak nedopustí to, co se děje na zemi. A já vám říkám, právě proto že existuje, proto se to děje. Nikdo není nevinná oběť. Jestli se někomu něco zlého stane, sám vyslal návnadu svého nepěkného myšlení, činu, nebo  se jedná o splátku z minulého života. A tak to pořád bude dokola, dokud si ty křivdy nezačneme odpouštět. Odpuštění je nejtěžší zkouška života. Ale dost bylo přísnosti a vrátíme se ještě k obrázku, na kterém nám dává posilu Archanděl Uriel a andílek Amórek v šatičkách posetými srdíčky. Tyto bytosti z nebeských sfér vysílají všem jen energií Lásky, bez ohledu, jestli je člověk dobrý, nebo špatný. Každému stejně. Ale záleží také na jedinci, na kolik se těmto energiím otevře svým srdcem a požádá o posilu. Takže maminky, učitelé, vychovatelé, ekologové, milovníci zvířátek, lesníci, vodáci, můžete načerpat novou posilu z obrázku pro své láskyplné počínání. Je třeba však v pokoře požádat.

 

Přeji všem překrásné léto, plné slunce, vody, radosti a pohody.

TERAPIE:

3.5.2023 –  O zapomenutých hodnotách čisté duše 

 

Milí přátelé již dlouho pozoruji, že někteří lidé ovládnutí médií nejvíc řvou o tom, jak se lidé v současnosti chovají a nechápou tu pravdivost, které sami uvěřili. Nuž je to tak a kde je tedy Pravda a čemu máme vlastně věřit? V první řadě bychom si měli otevřít srdce a jestli je v souladu s rozumem. Osobně bych dala přednost moudrosti, která je také přísná a spravedlivá bez nároku na jakékoliv ocenění. A ta samozřejmě souvisí s láskou, ne však pudovou. Všimněte si prosím jak rychle tedy během sto let roste egoismus a lidské ctnosti a hodnoty se pomalu ztrácí. Kam se nám poděla Laskavost, Přejícnost, Střídmost, Moudrost a hlavně úcta k životu každého člověka. Bůh nedělí lidi na dobré a zlé, všechny totiž miluje stejně. Když budeme nadávat na jiného občana a přát mu to nejhorší, jak se to děje v současnosti, tak to vlastně přejeme i sobě. To je karmický zákon. Kdo zabíjí bude dřív, nebo později zabit také. No a jak z toho kolotoče odplaty ven? No přeci je tady odpuštění a milost ducha svatého. Nikdo jiný nám nepomůže! Kdo chce může se vrátit zpět ke svým hodnotám a začít odpuštěním, jinak se stejně nikam neposune. A hlavně co nás tíží musí ven. Napište vše na papír, ten hodně unese a poté to při modlitbě spalte. Když se svěřujeme nějakému člověku, tak to házíme na něj. Zpracovat nám tíhu může jen silný duchovní člověk, který slouží bohu. Nemusí to být kněz, ale i obyčejný milující člověk. Nuže zamysleme se nad obsahem své duše a požádejme ducha sv. o pomoc. Na obrázku je Archanděl Ariel a pomocníčci boží, kteří nám jistě pomohou. Přeji všem krásné jaro, plné nových snů a myšlenek, které se již brzy naplní, pokud ovšem budeme chtít. ……
Ježíš a spojení s Matkou Zemí

3.4.2023 – Milí přátelé, nacházíme se v hlubokém rozjímání velikonočních svátků. Při této příležitosti  a narozenin zadavatelky jsem namalovala nový obrázek Ježíše. Určitě nic není náhoda a tak vám předkládám nové poznatky dějů a symbolů na obrázku. Obrázek vyzařuje léčivou energii k pochopení pout a nástrah hmotného světa. K Otci se může člověk dostat jen skrze pochopení Kristova principu Lásky. Přijde nahý bez hmotného majetku, pouze se svými skutky. Na zemi máme totiž všechno hmotné jen půjčené ke svému vývoji a nic nám nepatří. Při malování Ježíše jsem hned na začátku měla vhled stromu olivovníku. V koruně stromu se mi jemně zjevila Matka Země. Co to znamená? Hned se mi vybavilo mystérium na Golgotě při Jeho ukřižování. V té době po dobu tří dnů se strhla velká bouře, hromy blesky. Tato voda stékala po ranách Ježíše a vsakovala se do útrob Matky země. Což značí, že byla naše Země oplodněna Kristovou krví, tedy novým životem. Odsud jeho slova: Budu v každém keři, stromě, květině, kameni a v každém člověku. Jen se třeba dívat srdcem na každou živou bytost. Samozřejmě jsou i bytosti, které Krista nepřijali a to jsou Luciferské a Ahrimanské bytosti, které nás lákají a zdržuji od vývoje v našem duchu. Ale i to je potřeba, abychom tímto poznáním pochopili co je zlé, či dobré. Dále Ježíš drží v ruce beránka, který symbolizuje jeho oběť, ale také každého z nás. A to nám dává jistotu, že s jeho láskou jednou do Království božího dojdeme. Je to takový Velikonoční příslib. Ježíš je také oděn v indigo modré barvě, což symbolizuje hlavně energetický obal v oblasti krku a “slova,“které používáme den, co den. Dávejme si proto na slova, které vyslovíme, protože se nám budou během života vracet, jako bumerang. Tato barva indigo symbolizuje také pokoru. Pokud budeme mít pokoru, zvládneme všechno! Dále tam máme rovněž modré ptáčky, které se nestarají, co bude zítra a jestli bude dostatek zobu. Udělejme co je v naších silách a ostatní vložme do rukou božích a netrapme se tak zbytečně. Lilie symbolizují čistotu a spravedlnost. Červené růže lásku, bílé růže čistotu, laskavost a zasvěcení, modré růže jsou symbolem důstojnosti, tvůrčího principu a rovněž zasvěcení. No a nakonec to vše posvěcuje Duch svatý. Předávám vše s láskou a božím požehnáním...

Originál obrázku je již zadaný, můžete si objednat reprodukce na e-mailu: daniela.filipi@seznam.czPřivítání Jara

3.3.2022 – Milí přátelé, blíží se k nám překrásné období nejen v přírodě, ale i v naších duších, ve kterých se probouzí nová naděje obrody a znovuzrození. Svátky jara vždy ohlašovala Královna jara – Vesna, neboli Venus (Venuše) se svým kohoutem, který je symbolem nového dne, probuzení a plodnosti. Doprovází jí samozřejmě víla čistého pramene naší blahodárné voděnky. Na to však již bylo dávno pozapomenuto a proto si připomeňme tyto nádherné světelné bytosti, které přijali Krista ještě dřív, než lidé a církev. Vesna Je oděna duchovním sluncem s jarními červánky se svými symboly. Někteří jí považují za pohanský symbol, což svědčí o nepochopení sloužících bytostí bohu a jeho lásce. Přejí všem krásné prožívání jarního slunéčka, nové začátky, plné naděje a víry.


            Dar hojnosti

4.2.2023 - Dar hojnosti

 V současné době se mnozí potýkají s problémem své existence. Bylo to vždy, když se přesouvají energie ve stvoření k nové epoše. Nic takového však netrvá věčně. Zkusme tento náš momentální stav přijmout a přehodnotit si své priority života. Na obrázku je dívka s chlebem a křížkem, kdysi se tak vítali hosté. Dnes někoho symbol chleba ani nezajímá. Důležitější jsou pro někoho jen peněžní dary. Chleba je také symbol dobré živnosti na zemi v jakémkoliv oboru. Bylo by dobré zamyslet se v této době, jestli nemáme na dně duše skrytý nějaký dar, či talent pokusit se jej obnovit, znovuzrodit. Věřte, že když člověk chce, tak jde všechno. Když najdeme ve svém nitru dar, který máme jen my, bude nám všeho přebývat a tak můžeme obdařit i ty méně úspěšné, než si najdou své místo ve stvoření.


Panna Maria deště a úrody

 

Čeká na nás další patron naší překrásné Země, kterého již brzy zprostředkuji. Dnes ale upřednostním velmi důležité volání matky Země a vysvětlím význam ženského principu ve stvoření, bez kterého není života. Kdysi dávno jsem zahlédla na Vyšehradě v bazilice sv. Petra a Pavla Pannu Marii dešťovou, ke které se modlili Pražané, když byla enormní sucha a hrozil hladomor. Opravdu – po dlouhém procesí, které vedlo až na Karlovo náměstí a po modlitbách začalo pršet.


A nyní, v tomto čase, jsme na tom podobně. Nemyslím ty občasné bouřky a lijáky v současnosti. Ty jen „smetou“ ornici, ale do země se vsákne vody jen velmi málo. Spodní vody mizí, a navíc válečné konflikty

způsobují nedostatek dovozu pšenice z východu pro jižní státy. Jak se tedy máme chovat my lidé, kteří chceme mír a klid na duši?


To je běžná otázka, kterou si klademe, a tak si dovolím popsat některé skutečnosti z vlastní zkušenosti a z poznání ve svém okolí a v běžném životě. Často je možná přehlížíme, protože je nepovažujeme za podstatné. Citliví lidé používající intuitivní vnímání si jistě všimli, že ve společnosti a vůbec na Zemi je opomíjený ženský princip. Ženský princip neznamená jen ženu, jak se mnozí domnívají. Do tohoto pojmu a systému bytí můžeme zařadit v prvé řadě naší nervovou soustavu a pravou hemisféru mozku – tvůrčí princip, hudbu, verše, něhu, laskavost, intuici – neboli šestý smysl, úctu k ženám... Pro orientaci – levá hemisféra naopak spouští nervový systém mužského principu, tedy řád, písmo, matematiku, pořádek, úctu k mužům.


Ale vraťme se k ženskému principu Krista: Symbol Panny Marie a zrcadlově Matka Země, která neustále plodí, dává nám veškeré suroviny včetně vody a potravin. V tuto chvíli si musíme uvědomit, že ropa, peníze a šperky nemají vetší hodnotu pro život než včely, stromy a čistá voda! Pokud zahynou včely, zahyne i lidstvo. Ženský princip je odjakživa inspirací pro muže, aby mohl fungovat, jako její ochránce. Měsíc je uvnitř plný vody, a proto se magneticky spolupodílí na přílivu, odlivu, ženské plodnosti každých 28 dní, měsíčních cyklů atd. Když žena muže pohladí, pochválí a uspokojí, rozzáří se jako slunce. To je ta tajemná síla ženy! Některé z žen však na to se svou emancipací zapomínají a chovají se spíš jako muži. Pomalu začínají hrubnout, vytrácí se něha, přebírají funkci muže. A to vše souvisí i s živoucími ději na Zemi. Muži s nedostatkem lásky nahrazují sílu ochránce a pokory za ego – za sílu válčení a neústupnost. Zlo bude plodit vždy jen zlo. To se týká samozřejmě obou pohlaví.


Všechno souvisí se vším, a tak i pomalu mizí spodní vody, studánky vysychají, stromy nemohou přijímat vodu do kořenů a pomalu schnou. Někteří lidé to samozřejmě nevnímají, a když už začnou, je většinou již pozdě. Co tedy dělat? Začít můžeme vždy jen u sebe: neplýtvat zbytečně vodou, mít úctu k přírodě, být příkladem svému okolí, uvědomovat si, že jsme tady jen ve „škole lásky“ a na návštěvě. A hlavně naslouchat svému svědomí, které je spojnicí k Bohu. A jak se budeme chovat k Zemi a ke svým bližním, tak se bude i Bůh chovat k nám. Člověk však není žádná loutka, aby mu někdo říkal, co má, či nemá dělat a tak jen píšu pár slov k zamyšlení a uvědomění, že za všechno, co vykonáme, byť i v mysli, si budeme jednou zodpovídat. Člověk neodejde ze Země, dokud nezaplatí za své činy do posledního krejcaru. Myšleno obrazně.


Vrátíme se však k obrazu Panny Marie deště a úrody, který jsem malovala, když se začalo válčit na východě. Tak nějak se mi všechno pospojovalo a v duchu jsem si říkala, že bych měla něco vytvořit k zamyšlení, alespoň tak jak umím. Na obraze v pozadí jsem zachytila křišťálovou horu, která září z duchovní dimenze na Zemi. Odtud jednou za rok na letnice vylévá Duch svatý energii pro všechno živé. Všechno se musí dobíjet i příroda, lidé, zvířátka, atd. Důležitá substance a součástí přenosu je samozřejmě voda. Každý organizmus či buňka může fungovat jen za přítomnosti vody. My lidé ji máme v těle skoro devadesát procent. Díky vodě v těle nám fungují orgány, rostou vlasy, nehty, hojí se rány apod. Na temeni hlavy je každý člověk jedním paprskem propojen s prapodstatou, tedy s Bohem. Někdo má celý provazec a někdo jen slaboučký paprsek zablokovaný svou negací a nevírou. Člověk s černou nitkou nemůže tedy přijímat energií sv. grálu Ducha svatého, a tak vysává ze svého okolí. Pozor na setkání s takovým člověkem. Když s námi komunikuje, začínáme být unavení a chce se nám spát.


Dále je na obraze Panna Marie s dítětem, do kterého se můžeme promítnout se svou duší a požádat o ochranu. Měsíc v úplňku odráží svůj obraz do každé tůňky, jezera, moře, a tím nám chce říct o zrcadlovém působení na zemi. To znamená, že všechny děje kolem nás nám ukazují naše nitro a realitu, kterou si sami vytváříme svou myslí. Proto, když se někomu něco na nás nelíbí, je to jeho problém, ne náš. Zloděj bude pomlouvat zloděje, že krade. Podvodník bude všude vidět podvody apod. Abychom to uviděli, musíme se vždy hlouběji zamyslet. Lilie na obrázku symbolizují čistotu a spravedlnost. Stromy symbolizují naše plíce a svobodnu dýchání. Klasy jsou symbolem úrody, růže jsou symbolem lásky, bez které nelze rovněž žít. No a nakonec tady máme kapičky vody v rovnoramenném kříži pravdy a spravedlnosti.


Bez vody není života, nic se neurodí, nic nevykvete, ani naše duše. Buďme tedy vděční za každou kapku a ukažme, že umíme s vodou šetřit, že umíme mít rádi své bližní a nikomu nic špatného nepřejeme. Věřte, i když vody bude málo, ti kteří se zachovali správně, budou jí mít vždy dostatek.


Předávám s láskou a božím požehnáním.