Černá Madona

Jsem nadšená tímto obrazem Černé Madony, který si nechal u mě zhotovit jeden pán, což není náhoda. Dovolil mi též vše zveřejnit, za co mu srdečně děkujeme. Při malování se mi připomněl příběh z Montseratu, kde byla nalezena socha Černé Madony (La Monereta) a ta je do dnes uctívána, jako strážkyně Katalánska – ochránkyně slabých a nemocných, ba dokonce podle některých senzibilů strážkyně sv. Grálu na Zemi. Než objevili pastýři jeskyni a v ní sochu, uviděli nad jeskyní sestupovat z nebe veliké světlo. Když ji vytahovali, byli ohromeni, jak najednou ztěžkla. V ruce měla zlatou kouli, což mělo symbolizovat Zemi zalitou Kristem. Tato socha i Černá Madona tedy symbolizuje Matku zemi a čistý symbol plodnosti a ochranu ženského principu na zemi. Je to tedy zrcadlo Matky Nebeské. Před dávnými léty, kdy ještě nebyl Kult Panny Marie, uctívali všichni i židé Matku zemi a Otce Nebeského. Připomeneme si dávnou píseň ze Šalamounovy sbírky ze starého zákona:

Nigra sum vobis – (upraveno Janem Vodňanským)

Černá jsem pro vás dcery jeruzalémské, leč krásná pro mého milého. Jak stany cedarské krásná, jak tabule královské zářící. Nehleďte na mne, že jsem tak snědá, to sluneční zář obarvila mou tvář. Vzplanuli hněvem proti mně mé (vlastní) matky (rodní) synové. Mně hlídat dali svoje vinice, svou vinici však hlídat jsem nemohla.

Černá Madona údajně podle záhadologů i senzibilů léčí psychické potíže, umí rozhýbat pohybové ústrojí a pokud se u ní přimlouváte přinese i štěstí. Také prý vyzařuje více, než jiné obrazy a sochy bílých panen. Osobně si myslím, že záleží vždy i na napojení onoho autora sv. panen. Raději to necháme na uvážení každého, jak to cítí, či vidí.

Popis obrazu:

Na obraze jsem zachytila skutečně tmavou tvář držící naší zeměkouli v pravé ruce a levou chrání malé dítě (Ježíšek) – tedy všechny děti na zemi včetně nás. Červené lilie jsou též symbolem Matky Země, což mně jen utvrzovalo v přesvědčení, že tato ženská energie souvisí s Matkou Zemi. Koneckonců, když si vezmeme, jakou mají sílu zemské živly, značí to jen o její obrovské síle. Vše co je spojeno s číslem čtyři např: čtyři živly, čtyři světové strany, čtyři skupenství vody…aj má pod kontrolou. I čtyři Jezdci Apokalypsy jsou údajně její synové. Dále na obrázku nejsilnější energie Ducha sv. vše harmonizuje a přivádí nás k Pravdě. Pravdu nikdo neví, jen Bůh. My se můžeme k ní jen přiblížit svým nastavením a úhlem pohledu. Dva stromy symbolizují též muže a ženu zakořeněných v zemi, kteří jsou v podstatě jedno a to propletení svými kořeny v původu stvoření. Každý z nás máme zde na zemi svoji polovinu, abychom při setkání pochopili jednotu v celém stvoření. Bílé Lilie jsou též symbolem Matky boží, čistoty a spravedlnosti. Bílé růže jsou symbolem zasvěcení, tedy uzdravení.

Vše předávám s láskou a božím požehnáním

Daniela Filipi