Ježíš a spojení s Matkou Zemí

3.4.2023 – Milí přátelé, nacházíme se v hlubokém rozjímání velikonočních svátků. Při této příležitosti a narozenin zadavatelky jsem namalovala nový obrázek Ježíše. Určitě nic není náhoda a tak vám předkládám nové poznatky dějů a symbolů na obrázku. Obrázek vyzařuje léčivou energii k pochopení pout a nástrah hmotného světa. K Otci se může člověk dostat jen skrze pochopení Kristova principu Lásky. Přijde nahý bez hmotného majetku, pouze se svými skutky. Na zemi máme totiž všechno hmotné jen půjčené ke svému vývoji a nic nám nepatří. Při malování Ježíše jsem hned na začátku měla vhled stromu olivovníku. V koruně stromu se mi jemně zjevila Matka Země. Co to znamená? Hned se mi vybavilo mystérium na Golgotě při Jeho ukřižování. V té době po dobu tří dnů se strhla velká bouře, hromy blesky. Tato voda stékala po ranách Ježíše a vsakovala se do útrob Matky země. Což značí, že byla naše Země oplodněna Kristovou krví, tedy novým životem. Odsud jeho slova: Budu v každém keři, stromě, květině, kameni a v každém člověku. Jen se třeba dívat srdcem na každou živou bytost. Samozřejmě jsou i bytosti, které Krista nepřijali a to jsou Luciferské a Ahrimanské bytosti, které nás lákají a zdržují od vývoje v našem duchu. Ale i to je potřeba, abychom tímto poznáním pochopili co je zlé, či dobré. Dále Ježíš drží v ruce beránka, který symbolizuje jeho oběť, ale také každého z nás. A to nám dává jistotu, že s jeho láskou jednou do Království božího dojdeme. Je to takový Velikonoční příslib. Ježíš je také oděn v indigo modré barvě, což symbolizuje hlavně energetický obal v oblasti krku a “slova“, které používáme den, co den. Dávejme si proto na slova, které vyslovíme, protože se nám budou během života vracet, jako bumerang. Tato barva indigo symbolizuje také pokoru. Pokud budeme mít pokoru, zvládneme všechno! Dále tam máme rovněž modré ptáčky, které se nestarají, co bude zítra a jestli bude dostatek zobu. Udělejme co je v naších silách a ostatní vložme do rukou božích a netrapme se tak zbytečně. Lilie symbolizují čistotu a spravedlnost. Červené růže lásku, bílé růže čistotu, laskavost a zasvěcení, modré růže jsou symbolem důstojnosti, tvůrčího principu a rovněž zasvěcení. No a nakonec to vše posvěcuje Duch svatý. Předávám vše s láskou a božím požehnáním...

Originál obrázku je již zadaný, můžete si objednat pouze reprodukce na e-mailu: daniela.filipi@seznam.cz