Království boží, aneb Doteky Světla Lásky našeho Stvořitele

1.1.2020 - O Poselství Vody - první část

Jakákoliv transformace člověka, či planety Země musí být zákonitě spojena s vodou. Panenské ostrovy v Nebeském království jsou vystavěné Stvořitelem v zářivém prstenci koruny na průzračně zarosené vodní esenci jako drahokamy a zlatými paprsky utkány v síť jakoby z jemných pavučinových vláken které je vyživují. Bílá mlhovina se line spirálkami z této průzračné jemné kapaliny v podobě beránkových obláčků překrásných tvarů a květin. Tento úvod je důležitý pro pochopení celého díla. Ke každému příjmu informací i k uskutečnění dějů ve všech rovinách je proto zapotřebí vodní tekutina, která je obsažena v 70% jak v těle člověka, tak i na planetě Zemi. Voda je důležitý zdroj pro všechny formy života a její kvalita odpovídá skutečnostem živoucích dějů v našem nitru, či okolí (odrážející zrcadlo). Ani duchovní vhledy by bez vody v šišince nemohly být spatřeny, jako i z negativu (filmu) ve vodní lázni vznikne fotka. Jako i barevná duha (sedm barev) vznikne po dešti (očistě) rozzářená slunečním paprskem. Připomínám zde duchovní hodnotu živé vody (modré krve), která doposud ještě není zcela pochopena. Pod bodem mrazu se však z vody stává led, který jediný na své kapalné látce(vodě) plave, je lehčí. U ostatních, např. železo, vosk ve své vlastní roztavené tekutině spadne až na dno. Vše sem vkládám pro roztočení spirály naší mysli a pro toho, který má dar opravdového alchymisty a ví, že zlato je Kristova energie-nejcennějším pokladem v Srdci člověka. Když ponoříme např. květinu do vody (čistého pramene), všechna uskupení (částečky) se začnou měnit do této podoby. Bez přítomnosti vody by spirála DNA nemohla existovat. I embryo je ponořeno ve vodní lázni při svém vývoji pro zhmotnění a hlavní příjem informací ze zdroje i svého okolí. Každé slovo, přání, které člověk často vyslovuje, nebo také vylučuje (soudí v jakékoliv formě) se automaticky začne formovat v jeho darované životní tekutině vody, která začne měnit i následně další život tohoto člověka spojený s jeho osudem (nesuď a nebudeš souzen…) Síla Víry s čistotou myšlení se taktéž zhmotňuje v životních dějích našeho osudu. Dávejme si proto pozor na myšlenky, slova, která jsou čarovnou hůlkou našeho působení ve stvoření. A teď si milí přátelé představte, co se v nás začne odehrávat, když přijmeme ve svém nitru živoucí princip Krista, který zažehne svým zlatým laserem základnu hadí síly s vodním sloupem v páteři a tím i DNA v každé buňce (člověk se rozpomene na svůj prapůvod svého sémě se všemi schopnostmi), protože má hlubší rozměr a tak se začnou v Pravdě transformovat - zlatá spirála se začne obtáčet všemi centry duševních obalů a prát (v posledním soudu) náš šat do běla, opásaný zlatou energií…….Spojení vody a ohně (boží dech-slovo) je posvátný proces. Spojením „modré krve (vody) a červené krve se zlatou energií Krista se zrodí posvátný, věčný Strom Života, který byl kdysi stromem poznání. Živá voda má paměť a může i vzplanout, nebo způsobit „malý třesk“. Přišla mi myšlenka, že voda by měla být teoreticky plynem, protože je sloučena z vodíku a kyslíku, což jsou plynné látky, ale to jen k zamyšlení. Zlatá šroubovice se tedy začne pomalu zvedat a oživovat svou Kristovou energií všechny duchovní a duševní prstence v bytí Boží Vůle. Nejužší průchod a nejtěžší zkoušky jsou v oblasti páté a šesté čakry (žít v absolutní pokoře v Lásce k Jedinému Bohu s projevem svého daru všech tvořivých schopností a každého milovat na cestě k Otci, jako sebe samého). K Otci Nebeskému se dostane každý jen se svou tvořivou činností, či poctivou prací dotekem rukou v Lásce ke Kristu vykonávanou. Napodobuje, neboli se přibližuje ke svému Stvořiteli. Člověk poté překonal tento svět a začne žít pokřtěný, Kristovým - Duchem Svatým - Žít v Pravdivém Srdci - Božího Království i na Zemi........

2.2.2020 - druhá část: Poselství z duchovní dimenze


Není nic krásnějšího na cestě k Otci Nebeskému, než mít radost ze života, tvoření v něm a pomáhat svému okolí v tichosti! Tuto přeměnu, kterou uvádím v první části poselství jsem prožila až po klinické smrti a kómatu po dobu tří dnů. Boží milost má svůj vymezený čas pro každého! Poté jsem se lépe vcítila do utrpení svých bližních a možná trochu se cítím i více člověkem, nic víc. No a teď se blížíme k napojení tohoto vstupu po vymístění z fyzického bytí do Hradu Světla. Za Zlatou Bránou jsem se ocitla jako v zářivém 3D filmu s nepopsatelnou krásou květin, bytostí, třpytivých motýlů v ladném pohybu křehoučkých tónů harf s něžným hláskem Labutích Panen, kde mne doprovází z Boží vůle Duchovní bytost mužského principu ve zlatistém světle a pomohl mi osobně s orientací na tomto posvátném území. Nejprve jsme prošli Rytířskou síní, kde mi po dobu průchodu zahalil duchovní zrak zářivou mlhovinou, ve které se prolínaly postavy jiných Strážců . Cítila jsem, že procházíme jakousi alchymistickou dílnou, kde se spouští, řídí veškeré bytí pro vývoj lidských duchů a také působení živlů. V tom mi došlo, že je to zřejmě vnitřní posvátný proces hravosti čistého mužského principu, který je darem Stvořitele každému Strážci, Rytíři či Panoši, na zemi Muži v jeho vlastním projevu a žena by měla cítit hlubokou úctu k tomuto posvátnému bytí i když jej někdy nechápe. Každý má zde své „Čestné místo“. Tato bytost mi nakonec ukázala svoji Tvář Ducha s láskyplným pohledem se zlatým nádechem záře (Kristova živého bytí) a vložila mi do bodu mého vyššího duchovního a duševního prstence rovnoramenný trojúhelník v oroseném obalu s čipem, anténkami pro stahování posvátných energií, informací a pochopení pohybu v Praduchu. Tato silná energie Boží Vůle v Milosti je všemocná a člověk je nakonec za všechno rád a děkuje Bohu, že se může podílet ve svém bytí tvořivou činností a službou pomoci, tak jak mu bylo darováno. Po tomto procesu jsme navštívili v překrásné mlhovině třpytivých barev ostrov Labutí, kde se rodí některé naše duše a jsou jim zde vštěpovány dary, neboli hřivny pro pozemské bytí.

PANENSKÝ OSTROV LABUTÍ

Zde na posvátném území Království Labutí dáme přednost Čisté Panně s modrou typickou zářící Kristovou hvězdou na čele, která se stejnou zodpovědností pečuje o pra-zárodek malé labutí dušinky. Milí přátelé, je to tady opravdu jako v ráji a mám chuť zavolat: “Lidé dobré vůle radujme se, Boží Království se přiblížilo“! Zárodek se pěstuje v kalichu a již od počátku zrození s ní roste její věrný ochranný labutí doprovod (sloužící energie pro záření ve stvoření) Rovněž i tento překrásný, něžný zárodek bude vštěpen ženám a následně jejich potomkům vykonávající službu ve stvoření z Boží Vůle a to jak v řádu, pečovatelské jakékoliv služby v kolektivních zařízeních (sirotčinec, hospic, nemocnice..aj) Nesmíme také opomenout dary pro dívky a chlapce s hudebním nadáním (zpěv, tanec, hry na všechny hudební nástroje, architektura…aj) Zvláštní šlechetností modrého půvabu čistých myšlenek. Rostou tu slaďoučké plody v srdíčkovém tvaru pro krmení, něco jako many. Harmonie je zde první předpoklad pro vstup, což také souvisí s čistou vášní, místo emocí, která je vodním pohonem. Má tu také své četné místo, což mne ani nepřekvapilo Strážce všech živlů, který svým křišťálovým kopím spouští veškeré nám jevící se pohromy na zemi v rámci Spravedlnosti Boží nakupených energií lidských počinů a myšlenek, které se musí zákonitě vybít a zasáhnou někdy nejen své původce. To znamená v praktickém životě, že se někdo třeba chystá osudově urputně na dovolenou a tam ho jednoduše smete vlna. To samé vzduch (víry), oheň (požáry, sopky) a zemětřesení…aj. Překvapilo mne s jakou láskou živly pracují, jakoby si hrají. Jsou prostě úchvatní i svým specifickým zjevem. Snad mi bude někdy dovoleno vám je zakreslit. Duchovní člověk přitom vidí kapky deště, jak tančí s větrem, oheň z plamínků vytváří květiny a ze země vystupují silové bytostné, které si pinkají se zrníčky země a vytvářejí obrazce lidí z jejich energie, kteří jí sem nahromadili. No a tak to nějak plyne dál po vodě, která pořád teče za svým cílem, avšak v duchu jakoby stojí na jednom místě s vlnkami harmonie ve věčném teď. Příště navštívíme ostrov Růží a obdařeny duše, které se zrodily na tomto posvátném území, kde se zase ke své původní čistotě navrátí.

Černá labutí panna

Ještě bych ráda vložila ke království Labutí, černou labutí pannu, která slouží při umírání starých lidí při přechodu do světla jiné dimenze. Pomáhá také sestrám v hospicích, či při ošetřování nemohoucích. Zatím jsem malovala a zachytila tyto energie pouze u jedné mladé paní, tuto vzácnou labutí pannu a to společně s energiemi Panny Marie. Proč tedy jen jednu, když jich pracuje tolik v těchto zařízeních? Tato mladá dáma má takovou úctu a lásku ke starším lidem, že i přebalování jí dělá potěšení a radost, když pak takový umytý člověk se cítí být důstojný a v suchu. Takže práce srdečná je vždy naplněním a službou našemu Stvořiteli. Věřím, že takových sloužících je mnohem víc a snad je ještě někdy v budoucnu někomu namaluji.

Symbol černé labutě je veliká nečekaná změna, proto i odchod do jiné dimenze, anebo nový nápad v jakékoliv tvorbě, který tady ještě není a přinese tak užitek naší zemi. Kdysi dávno lidé vůbec nevěděli, že černé labutě existují. Když je spatřili, byl to pro ně nevšední úkaz. A tak i ve stvoření jsou symbolem pro nečekané změny. Ať se stane cokoliv je to vždy pozitivní, protože žádný člověk, i když odejde z fyzického těla není mrtvý! On přece žije dál, akorát v jiné dimenzi. A někdy je mu tam daleko lépe. A nehledě na to, že se s ním můžeme kdykoliv propojit, protože nejsou dva světy, ale jeden! Ti, kteří dál nevidí, něž do našeho fyzického světa, tak jen mohou hovořit. My jsme ale Jednota, jen vývojově každý s jiným otevřeným vědomím. Je třeba se hluboce zamyslet, jestli máme úctu i k člověku, kterého mnozí považují za nepotřebného, což samozřejmě není pravda. Co my víme, kolik pro druhé a své blízké vykonal, kolik lásky rozdal byť jen pohlazením.

Na obrázku jsem zachytila, jak labutí panna černých labutí oznamuje tónem příchod duše do svého domova v duchovní dimenzi. Za svou nezištnou službu pro nemocné a umírající podobu svého pobytu na Matičce zemi. Do duchovní dimenze odcházejí lidé již očištěni, tedy už se nemusí inkarnovat do pozemské sféry.

Pokračování poselství z duchovní dimenze - Panenský ostrov růží


Tento ostrov se nachází v duchovní dimenzi v oparu mlhy s fialkovými paprsky nad ostrovem Labutí, kde se pěstují semínka darů a talentů pro lidské duše. Ty se poté inkarnují na planetu Zemi, kde jim začnou semínka klíčit a růst pokud si chtějí rozvíjet svojí hřivnu a zařadit se do stvoření dle boží vůle. Sami dobře víme, když se nám něco podaří v jakékoliv tvorbě, tak se cítíme být naplněni a užiteční. Je to veliký rozdíl, když člověk chodí do práce jen pro peníze, aby měl na nájem, na jídlo, než když pracuje s láskou a peníze mu přebývají. Nemá zájem ani utrácet, koupí si jen to co potřebuje a je zabraný celým svým duchem do tvorby v jakékoliv formě pro druhé a hlavně pro stvořitele. Na tomto ostrově se pěstují semínka hřiven pro duše, které jsou obdařeny láskou k přírodě, k dětem s lektorským talentem. Vše co souvisí s rodinou, která je podporována duchem svatým, láskou Agape – tedy všeláskou ke všemu živému. Aj…


Na obrázku jsem zachytila Archanděla Uriela, který je nejblíže k Matce zemi a každá činnost, která je spojená s přírodou a jejími bytostmi. Bytosti jak jemnohmotné, tak i ze zvířecí říše. Nesmí chybět amórek (symbol lásky) a motýl, který je symbolem čistých myšlenek. Na pravé straně máme ještě ptáka fénixe, kteří se vždy zjevují, kde se rodí něco nového, krásného, jak v duši tak na zemi, či v celém vesmíru.

Panenský ostrov Lilií

Než podrobněji vysvětlím výklad Obrazu, z hloubi srdce sem vložím záměrně děj (zkoušku pochopení krásy a půvabu Panen). Při malování čisté lilie mi náhle do cesty vstoupila neskutečně ošklivá pavoučí bytost, až z ní zářila jemná krása, která se velice styděla a v duchovní rovině vyzařuje milí přátelé “ Mravnost“. I teď při psaní se napojila a asi si nepřeje podrobný popis. Tak jen přiblížím děj, kde mi zazpívala píseň o kráse a ušlechtilosti s takovým krásným chvějícím se hláskem, že mi linuly slzy, jako i teď, když mám živě prožitý tento děj v duši. Pohladila jsem jí s něhou, přivinula do srdce a ona mi ukázala tajemství bytí těchto Čistých Panen, které jsem mohla použít při malování a pokusila jsem se Vám jej přiblížit alespoň v zářivých energiích. Zde u vrcholu Božího Království působí naše drahá „Panna Marie“, která je energií Matky Boží. Pro lepší pochopení Matka Boží nemůže vstoupit do žádné pozemské ženy, protože by její světlo roztrhalo lidskou fyzickou schránu. Proto takové inkarnace a vtělení jsou nesprávně pochopeny. Matka Boží může tedy působit svým vyzařováním jen přes Čistou Pannu s předurčeným posláním na Zemi. Na obrázku předává Panna Lilie svůj zárodek Panně Marii a Strážci Korunky Čistého ženského principu k rituálu korunovace, které probíhá s předáním darů pro působení s předurčeným posláním. Darem jsou v podstatě ochranná energie Čistoty Panny Marie v závojíčku, ve zlatém meči Kristova energie přísnosti a spravedlnosti (moudrosti). V motýlu je znázorněn dar svobody čisté mysli lidskému duchu a tím i ochrana duše nečistých myšlenek od jiných lidských tvorů působící v hmotném světě . No a nakonec v Korunce zasvěcení v plném předurčeném působení ve všech úrovních řízené Boží vůlí. Odpovídá také její jakoby studená krása laskavé přísnosti ve hřejivém srdci, plném Boží Lásky a neochvějnosti. Jen pro zajímavost, několik osobních obrázků se zárodky lilie jsem už malovala, ale jen malou část rozvinutou. Tak tolik milí přátelé z této části úrovně Praducha pro přípravu celkové očisty na naší překrásné planetě Zemi. Již mi srdce plesá, že se dočká i Matička Země ocenění své podstaty bytí neustálého plození s darem Boží energie, abychom měli s pohledem na krásu květin, skal, stromů, dostatek plodů, čistého kyslíku a také pramen řeky Života.

Strážkyně prahu a průchod bezčasou bránou

Než duchovní člověk – zasvěcený projde bezčasou bránou do duchovní dimenze, kterou jsem vám v předešlých dílech popisovala, musí projít bezpočet zkoušek. Jedna z nich je propustka Matky země, kterou symbolizuje na obrázku červená lilie. Takový člověk by měl mít odčiněnou veškerou karmu na zemi i v duševní rovině. Proto po straně ty přesýpací hodiny, které jsou symbolem pána času a karmy Saturna. A hlavně takový člověk vykonává v tichosti duchovní činnost, tedy své poslání na zemi pro své okolí, ne-li pro svůj národ. Samozřejmě nemá zájem o publicitu, ani nějakou ezoterickou slávu. Ví, že boží energie, pro kterou slouží jej posune, kam je potřeba. Ještě malé upozornění pro ty, kteří se hodlají vydat na cestu duchovního vývoje - věřte, že žádný člověk, včetně různých kurzů vás nemůže zasvětit do přechodu jiné dimenze. To může jen Život sám, neboli bůh. A jistě vám pošle, až budete připraveni na cestu duchovního průvodce, tedy vašeho Anděla strážného, nebo jinou duchovní bytost. Sami jí ucítíte srdcem, nebo přímo uvidíte svým otevřeným duchovním okem. Bez otevřeného duch. oka bychom tam ani nic neviděli Tím netvrdím, že na různých setkáních se nic nového nedozvíte. Tato strážkyně má za zády torbu šípů a luk. Každého zvědavce srazí bez milosti do astrální roviny.. Alespoň máme jistotu, že se tam nikdo bez boží vůle nemůže dostat. Snažila jsem se tento děj na obrázku podat jednoduše, tak snad to už bude k lepšímu pochopení.

O zrození čistého ženského principu

Drazí přátelé, ani nevím, jak Vám mám co nejlépe k pochopení podat tento živoucí děj, ve kterém je ukryto tisícileté putování milující pra-stvořené Duše v Duchu naší Drahé Matičky Boží vyslanou na dlouhou pouť - „bosá“ projít stvořením-tedy její „Patou překonat tento dočasný Svět“. Milovat ve skutečnosti všechno zlo spojené s utrpením člověka. Tiše v duchu jí nazývám jako „Ježíšovo dítě.“ Setkání s naší Nebeskou Matičkou, Jejím láskyplným-soucitným pohledem s Dotekem ruky budu mít na věčnost v srdci i před mým duchovním zrakem. Tento hluboký prožitek přeji každému, proto se s Vámi o něj ráda podělím. Ale teď si povíme pár slov o tom vrcholném zrození naší dívenky (čistého ženského duchovního principu) zobrazenou s Beránkem Božím v Srdci Královny Nebes a Novou Archou Úmluvy.

Čelnou korunu na prstenci v Božím království zdobí zářící zámek s Beránkem Božím na nejvyšším bodě kopule. Zde byl pěstěný zárodek čisté panny se všemi vlastnostmi čistého ženského principu a připravený ke službě na Matičce Zemi, přispět k její záchraně pro posilu ve stvoření ve vyšším vývoji lidského ducha. Jen čistá Panna může zrodit v sobě Kristovo Světlo Kristovým plamenem (poté oděná sluncem). Pro objasnění ještě vložím, že tato duchovní bytost není zrozená z pozemské ženy a je vždy jen pasivním nosičem tohoto Světla v čisté schráně pod absolutní ochranou Otce Nebeského konající Jeho Vůli. I když její schopnosti jsou nevídané, budou sloužit v Božím řádu potřebným v tichosti a samozřejmě jejímu protějšku (Rytíři) pro ryze duchovní činnost na Zemi. Než se naše dívenka znovu zrodila, prošla „bosá“ po všech stezkách falešného ženského principu, který byl podstrčen lidským duchům Satanem k neúctě a strachu některých kněžích, kteří se této panenské čistoty bojí dodnes, proto jí odsoudili jako nehodnou v rovině mužského principu i v některých pozemských - takzvaně zbožných institucí. Následovalo poté ovoce různých falešných vzorů …..nemám ani potřebu někoho jmenovat. Tato bytost s energií Matky boží, která v určeném období svého života má zahalen duchovní zrak a z Boží Vůle projde těmito stezkami zneužité „matérie“ a naplno všechno prožije ve své duši, která přes všechna utrpení a ponížení ve všech těchto rolích věří v Království svého prince, který ji přijde zachránit. Vše se dá překonat jen prožitím. Tím vysněným princem milí přátelé nebyl nikdo jiný, než náš milovaný Ježíš, který očistil na Zemi svoji „Krev“ (čistý ženský duchovní princip), ze které se sám zrodil!!! „Buďte jako děti a vejdete do Království Nebeského“. Ježíše jsem na obraze zakreslila v bílém hávu pro lepší pochopení. Kristus se však zjevuje jinak a kdo Jeho dotek přežije po dobu tří dnů v bezvědomí, mluví o něm jen se svým srdcem! Tento děj je však velice vzácný a výjimečný. Vrcholem zrození Čistého ženského principu je tedy její „Korunka“ vykrystalizovaná v Poháru ze Slzy Matky Boží (nejčistšího pramene všech vod s nejsilnější Láskou Krista a bude sloužit k vývoji lidského ducha pouze svým posilujícím vyzařováním, jako anténa. Proto i ten úvod s vodou, která má paměť!!! Pochopit vše může někdo klidně i za pár let, protože dílo je nadčasové, určené pro budoucí vývoj lidského ducha.

Rytíř a pohár sv. Grálu

Zde, v tomto živém ději v Obraze milí přátelé jsem ani nemohla uvěřit, že mi bylo dovoleno sem nahlédnout a být účastna tohoto procesu proměny v Poháru, protože jsem musela zakreslit každičký malinký detail v neustálém měnícím se pohybu v Praduchovní úrovni, aby mohlo vše vyzařovat co nejblíže k Pravdě. A nakolik jsem se přiblížila, to nechám raději posoudit Duchem samotné Pravdy. Kreslím a píšu jen tak, jak mi je dovoleno ve své úrovni. Kdybych něco chtěla napsat nebo zakreslit svévolí, energie která je mi propůjčena by mne zahubila, proto mne také může být jedno, co si o tomto ději někdo myslí, nebo jestli tomu někdo věří. Jak mi bylo předloženo, tak také předávám s čistým svědomím a vkládám jen pro objasnění.

Začnu asi od začátku, když mne mojí duchovní průvodci přivedli do bezčasé duchovní sféry.

Pohár byl ve stavu, jakoby pára již uhasínala, kolem malé zářivé jezírko, ve kterém Panna plavala v jezírku k Poháru uprostřed Svatyně, akorát jí na čele své korunky blikalo rubínové srdíčko. Byla trochu smutná (neozdobená), ale zároveň i plná života před naplněním. Pohár byl na počátku barvy do červena a z něj se linula jen čistá pára. Jenže najednou po ukápnutí „Slzy“ Matky Boží nad utrpením lidských duchů v bludišti, kterou zažehnul Duch Svatý se začal měnit neuchopitelný do různých podob, jako sklenice na víno, kalich v kostele, květ života..aj. Nakonec „Slza“ vykrystalizovala při všech alchymistických procesech po několik měsíců v chronologickém čase na povrch Korunky, která se poté rozzářila. Pohár se tedy naplnil a může sloužit pro vzestup všem hledajícím „Ježíšovo Srdce“. Pro přípravu zakreslení čistých energií na obrazech, jsem byla postavena do předurčených dějů i v mém životě tak, abych vše mohla zakreslit co nejblíže všem k pochopení. Za pohárem je první Pra-stvořený Mužského čistého principu, který vyzařuje silnou Ochranu Otce Nebeského, tedy neochvějně kryje záda celé Svatyně. Vedle hned je zachycena zlatě vyzařující hadí síla, linoucí se spirálou vně páteře, o které jsem se zmiňovala v úvodu. Kristův Rytíř Pravdy na Obraze se projeví sám, až Otec Nebeský spustí tón akce, proto mi ani nepřísluší něco o něm vypisovat. Snad bych mohla vyjádřit alespoň své pocity. Při Jeho přímém pohledu jsem se cítila jako dítě u „Svatého Biřmování“. Taková šlechetnost, přímost čistoty mužského principu milí přátelé, to se opravdu nedá vyjádřit psaným slovem. Nemluví a koná v Pravdě Kristovy lásky. Doporučuji prohlédnout si srdcem jeho “kódy“ působení na přilbě (váhy s hvězdou, bílé zářivé šupinky v sobě sunuté, jako plásty medu a rukavici s monogramem absolutního vítězství nad hmotou). Meč od pradávna symbolizoval Slovo, které se s posledním soudem Rytíře Pravdy bude vracet zpět ke svému východisku (prapůvodu). Na počátku bylo Slovo a to slovo bylo u Boha, které se stalo tělem (ke zhmotnění) a pobývalo mezi námi a to Slovo byl Bůh. Jan vyjádřil tedy pra-skutečnost započaté, řídící Boží energie ve stvoření. Slovo, které nám bylo darem pro náš vývoj ve svobodné vůli je křehké a můžeme sním vyjádřit laskavost, moudrost, dát pokyn k akci, ale také ublížit. Důležitý je proto jeho „tón“. Tento meč spravedlnosti je ukován ze samotné živoucí síly Krista s Mocí Otce Nebeského. Snažila jsem se zakreslit jeho švih v sekvencích vyššího duchovního vývoje tak, jak mi bylo při napojení předvedeno Duchem tohoto rytíře, který je zde v plné přítomnosti! Snad si někdo nemyslí, že jeho dílo z Boží Vůle „Slovo“ zůstane v rukou některých zaslepených, kteří zneužívají této energie (rovnoramenného Kříže Pravdy) ke svému prospěchu. On se také projeví sám, dle Božího řádu Spravedlnosti. Neodvažuji se ani o tomto vyrovnání něco psát, protože to náleží čistě mužskému principu z vyšších rovin. Všechno prováděl s takovou rychlou neochvějností a přesností, že člověk jen zíral a naprázdno polykal. Pro zajímavost také sem vložím, že Bohem povolaní Rytíři si před každou akcí nasadí na svůj bílý šat „černou ochrannou vestu“ s takovou šlechetností a oddaností Otci Nebeskému, že ani nevím, jak to jinak vyjádřit, snad jen v tichu mého srdce se skláním s obdivem. Konají Boží Vůli v zákulisí s Jeho energií v plném nasazení Spravedlnosti! V hmotném světě se děje vždy promítnou v delších intervalech. Měla bych asi připomenout můj kdysi malovaný obraz s malým rytířem a Matkou Zemí, na kterém jsem mohla zachytit energie tehdy v dosahující duchovní úrovni. Můžete porovnat pro pochopení rychlosti vývoje lidského ducha, který je vedený Kristovou živoucí Láskou. „Buďte jako děti a vejdete do Království Nebeského.“ Ještě sem vkládám láskyplný hlas, který jsem během malování zaslechla: „A nezapomeň na rod Přemyslovců.“ Tak tedy předávám ze slyšeného tónu Ducha, že jak rod Přemyslovců po Meči zahynul, tak po Meči s Kristovou energií i Povstane!!!!!!!!!! Černá Orlice v novém “Rodu“ v plameni se přeměnila, jako nesmrtelný pták fénix na „vševidoucí“ Zlatou - Kristovou, která bude již věčná i s energií Koruny Svatého Václava v rukou našeho Panovníka v budoucnosti z Boží Vůle a Milosti v Pravdě Otce Nebeského, který povznese nejen v našem národě opět „Duchovní mravnost.“ A to ve všech oblastech bytí s úctou k Matce Boží a její Čistotě v každé duši hodné Kristovy Lásky, což je snem asi každého věřícího člověka našeho duchovního jádra, který může rovněž objevit „zlatý poklad“ ve svém milujícím Srdci. Opravdové nepomíjivé zázraky se rodí jen z Lásky Boží. Doprovodná hudba k naplnění Poháru Sv. Grálu - kliknutím zde.

AKT Tvorby Daniely Filipi

Zajímavá Kresba ke všem obrazům v tomto díle od paní Dr. Brzobohaté z Agape Brno