Léčivá síla drahých kamenů - Rubín

14.3 2017 - Léčivá síla a působení drahých kamenů

Již od pradávna víme ze starých spisů, jakou měli léčivou schopnost krystaly drahých kamenů. Též hradby v Novém Jeruzalému jsou postaveny na sedmi drahých kamenech. Avšak až takovou sílu, jak jsem zaznamenala v Akašickém záznamu a následně živoucím prožitím, o tom jsem neměla ani sluchu. Proto bych se ráda s Vámi podělila o tuto zkušenost a jelikož je to téma na pokračování začneme nejprve drahým kamenem Rubínem.

Vše jsem zachytila níže na obraze, abychom se lépe orientovali a hlavně přijímali tuto blahodárnou léčivou energii. Všechny obrazy maluji olejovými barvami, ředěním výtažkem ze stromu borovice. V tom spojení vzniká chemický proces a naneseny barvy se vypařují do éteru, kde vznikají silné stále struktury, ze kterých můžeme stále čerpat jak inspiraci, tak i léčivou sílu. Je to taková moje malá alchymie, protože je tam obsažena ,,zlatá,, energie Krista. Jinak to nefunguje! Ale vrátíme se zpět k našemu Rubínu. Jistě každý znalý duchovní člověk ví, že vše co je obsaženo na zemi, je také ,,vidět,, na nebi. Neboli ,,Jako v nebi, tak i na zemi!,, Jako má člověk ducha, tak i drahé kameny mají své bytostné síly, které je řídí. Na zemi jsou to elementární bytosti a v duchovní sféře přímo vyšší bytostné. Ty jsou také zachycené níže na obrázku. Nastal čas, kdy tyto vyšší síly musí zasáhnout ve vývoji a tak se utvářejí s jejich pomocí na zemi silové pole pro vzestup lidstva. Jaké tedy bude mít působení Rubínový sloup? Téměř vetší část naší populace padla do nižších pudů co se týká sexu, nebo pouze rozumu bez intuice. Sami dobře víme, že se tato sexualita zvrhla a poslední dobou jsou páchány i nepěkné činy na dětech. Tato síla rubínu z duchovních sfér má neskutečnou sílu znovu přeměnit nižší pudovost v tvořivou sílu. Je to cenná informace pro lidi, kteří ještě nejsou na tom tak špatně a chtějí se uzdravit, zařadit se do chodu stvoření s principem Krista. Jak na to? Z obrázku proudí léčivé energie pro takový vzestup, jen je třeba je přijmout do svého srdce a požádat o přeměnu. Není to lehké, ale výsledek je úžasný. Rubín je symbolem Kristovy všelásky a jeho krve, což je teď v předvelikonočním období docela příhodné. Bylo by dobré si také pořídit krystal kamene rubínu. V poctivém obchůdku jej seženete okolo stovky. Tato energie se nachází v oblasti kostrče a pohlaví. Tedy v první čakře. Tam je uložený také karmický zápis pro tento život. K obrazu jsem byla inspirovaná jedním mým dobrým známým, který se o drahé kameny zajímá a sám byl osloven touto léčivou energií. Na obrázku je zachycena panna drahého kamene rubínu, protože bez čistého ženského principu nejde nic uzdravit! Samozřejmě jí doprovází její protějšek ochránce, který koná, jak by to mělo správně u mužského principu být. Výše je rubínový drak, který má na temeni Kristovou šesticípou hvězdu s hudebním nástrojem lyrou. Lyra je symbol nervové soustavy. Andílek Amórek tasí šíp a zasahuje sluneční tón A. To je takové tajemství vzestupu u každého člověka, ovšem když bude chtít. Tekoucí voda namalovaná na obrázku je navíc máčená v čisté vodě a tak obsahuje i cenné informace při stahování těchto blahodárných energií. Kdo má rozvinutou silnou intuici, může čerpat.

Tyto vzácné darované energie předávám s láskou a Božím požehnáním a přeji všem s blížícím se jarním vánkem, který tak svěže voní samé pěkné dny, plné lásky, inspirace a pochopení.

Daniela Filipi