Léčivá síla drahých kamenů - Safír

Zářivě tmavě modrý, místy světlejší vybroušený drahý kámen Safíru, mimochodem zdobí i naši Svatováclavskou korunu, kterou nechal zhotovit Karel IV. To jistě vypovídá o jeho zasvěcení a moudrosti a ta je spojena na zemi i v hradu Grálu na nebi s drahým kamenem Safírem. Je tam vystavěno dvanáct sloupů mezi hradbami z drahých kamenů, které působí silně na náš vývoj. Při napojení na toto silné vyzařování jsem byla vskutku v úžasu. Asi bych měla připomenout, že každá surovina, kov, kameny mají také své strážce, kteří pracují při záření energií na planetě zemi a k lidem, kteří s kameny přijdou do úzkého kontaktu. Samozřejmě každá energie může být k užitku a také ke škodě. Vše se odvíjí dle pohnutek člověka, který chce tuto silnou energií použit s láskou, nebo ke škodě svým bližním. Určitě jste se někdy doslechli o různých osudných životních dějích prstenů, náhrdelníků a pod….Klademe si otázku: ,,Jak je to možné, když mají kameny tak léčivé a blahodárné účinky,,? Ano, milí přátelé, je to možné, protože lidé nevědí, jakou silou disponuje ,,slovo,, A tak se může stát, že v takovém případě, když si nasadil naši Královskou korunu Heydrich bez úcty s opovržením k naší státnosti, do 12 měsíců zemřel, tedy do roka a do dne. Toto tajemné číslo dvanáct jsem již několikrát vzpomínala, jakou silou disponuje. Připomenu jen, že i Ježíš měl 12 apoštolů, sám byl třináctý. Diamant se musí brousit podél dvanácti os, aby dosáhl dokonalého lesku. Když myslí člověk sobecky, přinese mu to zkázu, když myslí na druhé přinese mu to obrodu. Jistě jde vše léčit láskou. Žádná jiná energie, než láska boží to nedokáže. Jenže moudrost se skoro vytratila a nahradil ji tak mezi většinu populace rozum. Na obrázku si jistě všimnete modrého pavouka na přední části mozku velké hlavy v pozadí, což je symbol mravnosti. Mravnost spočívá i v čistém myšlení, bez vedlejších pohnutek. Nečisté svědomí má jen člověk, který sešel z cesty. A tak se vytratila i schopnost intuice, která je základem v moudrém počínání. Moudrost je úzce propletena Láskou a tak při pádu do rozumovosti se láska vytratila. Studený rozum bez lásky podlehl strachu, negativních struktur a od toho momentu se odvíjí některé zlo konané pod sluncem. Kde je láska, není strachu. Strach je mzda za odloučení se od Boha a jeho moudrosti. Nejprve je vždy záblesk intuice v lásce a až poté by měl rozum vyhodnotit konání, avšak jen ve fyzickém světě. V duchovní rovině působí zadní mozek, kde je uloženo ve vodní lázni takzvané třetí oko. U mnoha lidí je jeho funkce zakrnělá, protože jej nepoužívají. Je to jako se svalem, když není v pohybu zakrní. Tolik malé připomenutí a zamyšlení se nad lidským konáním a vývojem některých lidí směřujících ke své záhubě. Nalaďme se milí přátelé na svou intuici, na ten tichý hlásek našeho srdce, jako zvonečku probouzející se jarní květiny.

A zase někdy v budoucnu se budeme těšit na drahý kámen Smaragd….