Léčivé působení drahého kamene Smaragdu

Milí přátelé, většina z nás ví o vlastnostech drahokamů hodně z internetu a také, že vyzařují léčivou energii. Ráda bych vám napsala pár slov o tomto drahém kameni z duchovního pohledu a mého poznání. Smaragd je rovněž umístěn v naší Svatováclavské koruně České, kterou nechal zhotovit náš milovaný panovník Karel IV. V předešlých dílech o působení drahých kamenů si připomeneme i Rubín, který symbolizuje odvahu a sílu a Kristovy krve a Safír, který symbolizuje moudrost. (najdete v rubrice „články“)

Dnes si budeme povídat o Smaragdu, který symbolizuje dar poznání živoucím prožitím. S pomocí energie smaragdové záře se nám zesílí vyzařování srdeční čakry a intuice. Dosáhneme tak nastavení vnitřního prožívání hojnosti a to danému člověku přináší větší pochopení životních dějů, které ho vedou ke štěstí, blahobytu, poznání našeho pravého partnera, či partnerky pro náš budoucí život. Samozřejmě poctivou prací s pohnutkou v mysli starostí o druhé. V opačném případě se sobeckými úmysly se může energie otočit v opačné působení. Dále pochopit životní změny a proniknout tak pod povrch fyzického a materiálního světa. Tento kámen byl v oblibě i u Egyptských faraonů a starých Římanů. Na zemi všechno prožívání má vždy dvě strany mince. Záleží jen na nás, kterou si vybereme a jaké budeme mít úmysly. Podle toho se budou v našem nitru odehrávat děje, které nám budou zrcadlit i naše prožívání v realitě. Přeji všem šťastnou volbu.

Níže na obrázku dole vpravo jsem zachytila Smaragdový sloup - jeden z dvanácti sloupů, na kterých je vystavěný hrad Grál, nebo jinak řečeno nebeský Jeruzalém z vidění Janova zjevení. Tento příběh je obestřen tajemstvím a každý si jej může vykládat podle svého nastavení stupně pochopení. Dále na obrázku je v pohybu panna, která si stoupá na želvu a ta symbolizuje překonání světa. Samozřejmě jezírko, plné květů. Motýl symbolizuje čisté myšlenky. Rytíř v pozadí jejího ochránce a strážce mostu na hradbu, která je rovněž součásti hradu Grálu.

Vyzařování obrázku se rovná přijímání energie z drahého kamene Smaragdu, pokud jej ovšem přijmeme s láskou. V dalším díle o drahých kamenech si budeme zase někdy povídat o energii a bytostech kamene Chalcedonu, který symbolizuje pokoru a komunikaci.

Přeji všem samé pěkné dny, v záři štěstí a lásky. Daniela