Lesní víly z mechu a kapradí

Milí přátelé, ráda bych Vám představila „lesní víly mechu a kapradí“. Těchto bytostných je nepřeberné množství a tak někdy zakreslím skupinu se kterou jsem se setkala. Asi každý milovník přírody ví, jak důležitá je voda v přírodě a která je životem každého člověka, všech stromů, květin, zvířátek, no prostě všeho živého na naší planetě. Mech je tedy důležitý v každém lese pro zadržování vody a ranní rosy. Asi se ptáte, jakou má činnost taková mechová víla? Jednodušeji řečeno, má na starosti dodávat živiny spojené se zemí a s vodou pro lesní porosty, pro hmyz, zvířátka a také ptáčkům. Tyto bytosti jsou různého vzezření a charakteru. Daly by se připodobnit k lidské rase, která se liší svou pletí podle podnebí a kontinentu. Každá skupina jakoby hraje na jiný tón svými energiemi a vibracemi. Řídí se Duchem svatým a harmonizuje tak svoji přidělenou část území. Člověk, který má otevřenou jasnoslyšnost, tak je slyší a cítí. U člověka s otevřeným duchovním okem je i vidí. Taková bytost se ale neukazuje jen tak bez nějakého významu. Většinou jde o děti, nebo člověka milujícího všechno živé s probuzeným vnitřním dítětem. Buď pomáhají pochopit svojí existenci pro hledající Pravdu, nebo těm, kteří škodí dají za vyučenou. Většinou jde o zakopnutí, pády či natrefí na větev, která ho píchne, nebo zastaví. Když se nám něco podobného přihodí, je třeba se zamyslet, na co jsme v tu chvíli mysleli. Pozor, tyto bytosti slyší i myšlenky, které jsou živoucí energií. Pokud někomu například v myšlence dáme facku, jako bychom mu jí dali doopravdy! To všechno zapisují zase jiné bytosti – Tkalci našeho osudu. Ty nám zase předou nitě, které v budoucnosti musíme pečlivě zase rozmotávat. O tkalcích jsem už psala v článku: Význam apokalypsy – božího soudu.

Víla kapradinka má velkou sílu ochrany pro zvířátka. Často nejdete pod kapradím schoulené, nebo opuštěné mládě lesní zvěře. Kdysi dávno si lidé pěstovali kapradí proti zlým silám okolo svých příbytků. Dnes si podvědomě někteří kupují kapradí i ve městě v květináčích. Skutečně to funguje. Můžete vyzkoušet a ověřit si, protože každá víra není k pouhému věření, ale k ověření! Dále taková kapradinová víla pracuje s ranní rosou. Rosa je v podstatě svatý grál pro lesní bytosti a celou přírodu se zvěří. V rose je velká dávka energie z nebes. Sami víme, jak je blahodárná chůze po ranní rose i pro člověka.

Dále máme na obrázku vlka a tady bych chtěla zmínit hlavně dětem a rodičům jeho skutečný charakter. Je třeba si dávat pozor, když čteme dětem pohádku o karkulce a zlém vlku, jak to po přečtení vysvětlíme. Jde o to, aby dítě nemělo zafixované v paměti, že vlk je zlý. Vlk je v podstatě plaché zvíře a určitě nejí lidské maso. Ještě bych měla zmínit, když už jsme u popisu vlka, že je to nejvěrnější zvíře na zemi, včetně labutí a delfínů. Ve smečce mají vlci dokonalý řád. Nejdřív jdou nemocní vlci, potom mláďata, vlčice, vlci a nakonec Alfa vlk – vůdce smečky, může být i vlčice. To aby ti slabší stačili. Ani někteří lidé se tak nechovají a to si říkáme homo sapiens, což znamená člověk moudrý. Vlk napadne člověka, jen když se brání, anebo, když člověk vysílá strach. Vlci i jiné zvířata ve většině případech reagují stejně na ten strach a to útokem. Proto je nutné v dítěti pěstovat od malička odvahu a né jej zastrašovat.

A ještě tam máme sovičku, o které se říká, že je moudrá. Symbol sovy značí dobré vidění ve tmě u člověka v astrálu. Což znamená vidění v temnotě duše i mezi lidmi, vidět skutečné nebezpečí a rozeznat úmysl daného člověka. Tolik o energiích z obrázku, které jsou blahodárné pro duši a někdy i léčí.