Mocné probuzení ducha Kristem a jeho význam

V dosaženém stupni otevřeného duchovního vědomí má každý svoje specifické symboly darované Otcem Nebeským, které slouží jako zářiče, proto i mým zde uvedeným nemusí každý porozumět, stačí otevření se srdcem. Duchovní pole - záření Pravdy se nedají přenést fyzickým písmem, slovem, můžou se jen „Žít“. A proto ani nemám v úmyslu nikomu nic vnucovat, protože respektuji víru každého jedince a sloužím Bohu ve všech rovinách jen jako nástroj ženského principu, tak jak mi je darováno pro šíření duchovní záře Světla Lásky živým prožitím a předáním z Boží Vůle v Milosti. Každý duchovní člověk, který žije Kristův princip respektuje Nejvyšší řád, Prapodstatu všeho živého co existuje a je mu v nejvyšší úctě, lásce i pokoře oddán celým svým životem.“ Prožiješ-Pochopíš (důležitá slova mého duchovního vedení).

Doprovází nás Světlo živoucí Lásky Ježíše Krista a několik Božích Pomocníků. Tedy nerozhoduji o tom já ani nikdo jiný, jaké živoucí energie dějů budu přenášet na obrazy, ale vyšší Prozřetelnost!

Přeneseme se tedy rovnou na místo jednoho zázraku vzkříšení. Nejprve by se měl teď asi každý zamyslet, jak vypadá samotné fyzické tělo několik dni po opuštění duše. Důležitou roli zde hraje „Voda s Krví“. Ježíš musel dodržet pro tento akt fyzikální zákon a biologii člověka na zemi. Fyzické tělo bez tekutiny není schopno žádného pohybu! Bez příjmu čisté vody, kterou ženy Lazarovi vlily ústní dutinou do těla, aby se nemohl vzkříšený sám zvednout na Ježíšův pokyn a vyjít ven z hrobu. Ježíš přece uměl pracovat mistrně s vodou, kterou i zde přeměnil na svoji „Krev Života“. Po vzkříšení jsem zachytila, jak ještě po troškách pil již sám z misky, která je zakreslená na obraze vedle záření symbolu Archanděla Ariela, který na zemi ovládá čisté prameny vod. Tento trysk energie ze země – spojený s Kristem jsem cítila na místě vzkříšení. Matka Země nám dává fyzické tělo - Otec Nebeský vědomí (Jeden Bůh!). Což platí i pro dnešní vývoj některých lidí, kteří nemají v sobě probuzeného ducha, natož Kristův živoucí princip. Bez pochopení a přijmutí živoucí lásky Krista se ale k Otci Nebeskému nikdo nedostane. Lazar si ani neuvědomoval, že tělo již opustil a při pobytu v „tunelu“ pořád věřil, že ho Ježíš vyléčí. Důležitá role zde hraje silná víra Marie M. (vlevo), která byla u všech dějů Ježíšova podobenství vždy po „Jeho Boku“ (Svatba v Káni-Poslední Večeře). Ježíš Martu, sestru Lazara posiloval ve víře zářením z ruky směrem k duchovní šišince. Skupina lidí před vchodem mu moc nevěřila, proto nejdřív udělal ochranný obal svým Světlem, aby se k nim do hrobky nedostali tyto negativní vibrace a negace nevíry. Ženy uvnitř zatím odsunuly poklop židovského sarkofágu a pak vše začalo…..všimněte si na obraze, kolik tam pracovalo Archandělů (kruhy záření z jejích hrudí-zobrazeni v Poselství ze Světla Lásky) a božích pomocníků (kapucíni). Zakreslila jsem jen jednoho kapucína pro zajímavost slouží při práci přenosu duševních těl a ochraně citů. Jinak bych musela se všemi nakreslit celou „Epopej“:-) Ostatní vjemy z obrazu již nechám na každém jedinci samotném, protože každý má svůj vlastní virtuální svět a také do té míry vše může pochopit jen ve své úrovni. Úroveň vědomí se stupňuje živými prožitky poznání v souvislostech i v běžném životě. Ten, kdo leží jen v duchovních knihách jiného autora, než svého srdce s myšlenkou, že všechno ví a nežije přitom přirozenost života na zemi, nikam se neposune. Proto je někdy duchovně dál matka, která s čistou duší vítá ranní svítání, miluje svou rodinu, všechno živé a děkuje pánu Bohu, že může v té kráse vod, stromů, květů sílit a kráčet k Duchu. Pro poslech doprovodné hudby k obrazu klikni zde.

VZKŘÍŠENÍ LAZARA

Důležité pro náš vývoj tedy není vědění z přečteného (dobrá pomůcka), ale pochopení z prožitého. Co neobsahuje živoucí energii Ježíše Krista je pomíjivé. Ježíš vše předával v živoucích dějích (podobenstvích), nikdy nic nenapsal jen někdy svým Apoštolům do písku v symbolech. Když se budeme řídit naukami a poznáním někoho jiného, nikdy nemůžeme najít sami sebe. Ježíš Kristus, jako jediný prorok vstal z mrtvých a proto může v každém z nás zrodit Kristovou bytost, která je skutečným pánem nad životem i smrtí-symbolem mrtvých v duchu. Daruje nám tak své vyzařování a obnoví v každém jedinečnost svého poslání, tak abychom se vzájemně doplňovali. To je také význam v jeho podobenství o vzkříšení „Lazara“. Tato energie Světla Lásky je zázrak a je spojena s Každou obrodou a znovuzrozením „Nového věku“ na Zemi, či v každém člověku. K tomuto zázraku je však zapotřebí nikoho nesoudit a být v mysli bez jediné špatné myšlenky otevřený Kristu, jako „Dítě“. Přeji ze srdce všem toto požehnání.

Každé poselství má i svou pečeť na zadní straně obálky a tak cítím, že už je čas na předání této „Duchovní pečetě“, která září ve věčnosti. Je to vstupní brána K Otci Nebeskému při spojení Lásky muže a ženy samotným Kristem. Bůh stvořil člověka - muže a ženu stvořil k „Obrazu svému“! Tato čistá láska se musela vykoupit těžkým utrpením v několika životech a podstoupit nesčetně zkoušek, aby došlo k naplnění tohoto posvátného spojení. Tedy přijmout do svých duší a odžít si všechny protiklady tohoto světa. Jinak by se nemohli spojit v JEDNOTU, kterou zpečetí pouze Kristus. A tak se vše osvětluje, že by Parsifal musel vstoupit do Hradu Grálu podruhé až se svojí pravou polovinou (v čistém ženském principu), kterou musel nejdříve poznat v příšerné „masce“ a vykoupit živým prožitím z područí Lucifera a Ahrimana? Ale zase je to na každém, jak vše pochopí ve svém dosaženém stupni vědomí. Meč Excalibur, který drží svými drápy pták Fénix je síla energie Krista, kterou vykoupil na Golgotě svou „Krví“ a Matka Země (zrcadlo Matky Nebeské) jej vydává ze svých útrob jen nejčistější lásce ve stvoření, která myslí jen na druhé a chce Světlu lásky nesobecky sloužit. Už ne jedinci, tedy jedné půlce ve stvoření. Toto znovuzrození Lásky muže a ženy v září Krista se zákonitě promítne i na planetě Zemi – to je onen zmiňovaný „bod obratu“. Při mém vhledu přes „kód“ Zlaté bytosti Krista jsem viděla, jak vzlétnul ze sopečného útvaru ze dna oceánu pták fénix a vystupuje na povrch nová pevnina (země) se sloupy, které znázorňují též posvátné spojení ohně a vody v duchovní rovině. To je ona posvátná živoucí energie Krista, která nemusí být zrovna při zpětném dopadu nenávidějícímu příjemná. To jsem sem vložila opravdu se soucitem k člověku, který neví, co činí. Tento očisťující proces, který raději necháme na pánu Bohu je vždy zákonitě spojený s vodou! Každý milující člověk přece touží po své pravé polovině, vždyť to je přece smysl života na zemi a naplnění čisté lásky. Každý takový předurčený pár vyšel společně z věčnosti a nastoupil každý zvlášť cestu poznání a pochopení všech 12 znamení zvěrokruhu, aby je vstřebal do své duše a plně si uvědomil jednotu ve stvoření, poté se vrátil v pokoře „Domů“ jako milující muž a žena v původní Božské Čistotě (Jednotě). O tomto spojení - poznání duchovních párů ve znameních někdy příště. Ježíš měl také 12 apoštolů, rok má 12 měsíců. Král Artuš měl 12 podkrálů, diamant se musí brousit podél 12 os, aby dosáhl dokonalého lesku. A tak se nějak vybrušujeme milí přátelé samotným životem všichni. Ještě pro lepší osvětlení symbol labutí - oddanost a věrnost službě Bohu, delfíni - symbol vesmírné inteligence (předávají svým hlasem zašifrované tóny o stvoření. A nakonec Pohár v září grálu a jeho naplnění Kristovou Láskou. K tomuto obrazu mi snesla tóny Labutí Panna, které jsem zahrála na lyru. Lyra je od pradávna symbolem naší původní čisté nervové soustavy společně s duchovním okem v lilii (propojené s čistým ženským principem). Děkuji také J. Konvalinkové za zvonkohru a Jiřímu S. za technické zpracování skladby. Zdravím delfínky a moře, kteří mi do hry občas zapějí šifru o lásce. Přeji příjemný poslech kliknutím zde.

ZNOVUZROZENÍ LÁSKY MUŽE A ŽENY KRISTEM

Předávám s láskou a božím požehnáním D.F.