O Matce Zemi a přijetí Krista

Milí přátelé, v posvátný čas a nejen o Velikonocích bych se s Vámi ráda podělila o jeden nový obraz s Matkou Zemí, který je trvalým zářičem pro všechny i v jemnohmotném zápisu. O dávnou a možná už zapomenutou moudrost o čtyřech Evangelistech a s nimi spojenými symboly Lva, býka, orla a anděla pro náš vývoj na planetě Zemi. A hlavně, jak to vše souvisí s námi, Kristem – naší krví, vodou a s Jeho znovuzrozením.

Začala bych Matkou Zemí a posvátným Mystériem na Golgotě při ukřižování Ježíše Krista. Když z Ježíše už stékala Krev a dotýkala se Matky země, spustila se náhle velice silná bouře. Dešťová Voda omývala hluboké a bolestivé rány na Jeho těle a společně s jeho Krví stékala pomalu do útrob Matky Země. Matka země byla oplodněna Kristem. Všimněte si dvou silových tekutin Vody a Krve, které jsou nutné nejen k našemu životu na zemi, ale i na nebi.

Poslední dobou se mi při malování os. obrázků ukazují u některých lidí tyto symboly Skupinových duší od božího trůnu. Pořád jsem nevěděla co to znamená až minulý rok okolo vánoc mi došla spojitost evangelií a symbolech čtyř okřídlených skupinových duší od božího trůnu. Jan – Orelsymbolizuje silnou intuici, jasnozřivost, schopnost znovuzrození, druhý příchod Krista v každém jedinci. Lukáš – býk – obrovská síla, unese i ukřižování Krista. Marek – Lev – neskutečná odvaha, síla transformace. Matouš – anděl - (předobraz člověka ke stupni svého vývoje s Kristem k andělu) – znovuzrození, křest vodou Duchem Sv. S Matkou zemí souvisí vše spojené se čtyřkou: Čtyři lidské rasy, Čtyři roční období, Čtyři živly, Čtyři světové strany, Čtyři charaktery a pozor Čtyři skupiny krve. Jen pro zajímavost, když jsem se ptala např. těch co se mi u nich zobrazil lev, jakou má skupinu krve, odpověděl vždy, že skupinu A. Nesouvisí to nijak s astrologii i když shodu samozřejmě nevylučuji. A tak to bylo i u orla – skupina krve 0 atd. Máme však ještě podskupiny, tak někdo může mít blíže i k jinému symbolu. I rasy se již dávno míchají. Ale ono je to v podstatě jedno, protože, kdo přijal skutečně Krista do svého srdce, který prožil na kříži všechny tyto síly, může čerpat ze všech zdrojů těchto symbolů. Ověřte si prosím vyzařování z obrázku: Např. kdo má nedostatek odvahy, může nechat působit ve svém nitru Lva společně s Kristem. Kdo prožívá utrpení, může nechat působit ve své duši Býka společně s Kristem (beránkem). Kdo zná příběh Mojžíše a potřené obydlí křížem s beránkovou krví pro záchranu egyptských otroků – Hebrejců, jistě mu dojde tato spojitost pro záchranu lidstva i v současnosti. Jenže teď je tím obydlím naše duše, kde necháme působit Krista. Děje se stále opakují, akorát v jiné formě a rovině vývoje.

Na obrázku s Matkou Zemí jsou zachyceny ony symboly skupinových duší s Duchem Sv., který se chystá v období Letnic předávat Zemi novou energií pro náš vývoj. Beránek, symbol Krista v náručí Matky země, jako naše nová skupinová Duše, která daruje každému svoji jedinečnou individualitu. Pokud jí ve své svobodné vůli bude chtít přijmout.

V současné době je toto sdělení velice příhodné a to z důvodu některých lidí, kteří si stěžují na nedostatek energie pro své bytí. Energii a informace ze Světla - duchovní roviny může každý člověk přijímat jen skrze svoji krev a vodu ve svých tělech. I duchovní tělo je vyvinuto z páry, neboli plynu. Kde je původem též voda. Všude v duchovní rovině je bělostná mlha, měnící se ve světle růžovou a světle modrou barvu se zlatými třpytkami. Toto vyzařování v naší krvi sílí. Někteří se cítí hodně unaveni, zvyšuje se také agresivita, což je špatné využití nám darované energie. Člověk si jí plýtvá také hlavně častým používáním mobilů, pc, tv, a hlavně už probíhá čas na zaplacení veškerých dluhů naší planetě, tedy i Matce zemi. Šetřeme hlavně vodou, energií, chlebem (jídlem). Možná se někdo směje, ale opravdové vyrovnávání těchto zdrojů a zhodnocení naších darů - (schopnosti spojené se službou pro druhé) u každého jedince už pomalu probíhá. A znovu připomínám, že zpět ke Světlu se můžeme vrátit jen se svojí druhou polovinou s požehnanou Láskou od Krista. Budeme muset v sobě také probudit svoji prapodstatu mužského a ženského principu a vrátit se ke svému původu. Vždyť dnes už pomalu u někoho ani nevidíme, kdo je muž a kdo žena. Bůh přece stvořil muže a ženu k obrazu svému (Jednotu). Ale o tom už jsem kdysi psala. Zastavme se a přemýšlejme chvíli, kde skutečně plýtváme a dojde nám proč máme někde nedostatek. Buďme tedy vděční a děkujme každý den Bohu a Matce zemi za tyto dary a zdroje! Pro někoho možná samozřejmostí a pro někoho hodnotné dary, nutné k našemu přežití na planetě Zemi. Někteří hledajících mluví jen o duchovnu, ale že svůj život prožíváme na Zemi a bereme si automaticky z její zdrojů, to už si při svém nedostatku svojí energie někdo ani nevzpomene. Tam je také potřeba hodně děkovat a šetřit, jinak budeme platit!

Připomeňme si tedy slova Ježíše: Budu v každém semínku, v každé květině, v každém stromu, ve vodách, v révách, v každém kameni, v nitru země, ve hvězdách a v každém člověku, jen je třeba dívat se srdcem.

Přeji Vám všem milí přátelé požehnané Velikonoce, znovuzrozenou Kristovou lásku v srdci, která miluje všechno stvořené, dobré i zlé. Jen taková láska je hodna darů boží milosti a tak bychom se měli mít všichni rádi, vždyť přece plujeme na jedné lodi, která s námi míří k Božímu Světlu až do věčnosti. Jsme přece Jednota a to, že jak se budeme chovat ke svému bližnímu, tak se bude chovat i bůh k nám, to bychom měli mít stále na paměti.

Doprovodnou hudbu k prožívání energií z obrázků si můžete pustit Zde

Na níže uvedeným příhodném obrázku vajíčku jsem kdysi dávno zakreslila symboly Velikonoc a nadpis pod křídly Ducha Svatého: Z boha jsem zrozen, v Kristu umírám a Sv. Duchem povstávám…