Panna Maria Ochranná s kopím osudu

Srdečně všechny zdravím a již k blížícímu prožívání svátku Na nebe vzetí Panny Marie dne 15.8.2019, který nám přinese mnoho změn, ale kdy také bude působit pro náš vývoj z duchovní dimenze silnější proud pro zařazení se do okruhu Kristova principu se srdečnou touhou hledajícím Jeho „Pravdu“ v našem duchu a duši. Při napojení z boží vůle mým „Duchovním vedením“ okolo Vánoc, kdy sem proudí mocné síly Božího Světla Lásky, jsem po částech malovala z Pra-duchovní roviny ochranné energie čistého ženského principu do níže uvedeného obrazu pro toto nastávající období s nově vytvořenou strukturou ve stvoření. Slova Matky Boží, která mne při malování doprovázela, snad více napoví:


Až nastane v nejedné lidské duši čas smutku a bolesti,

otevřete svá srdce a má Ruka zažehne v nich věčný plamen

Božího Světla Lásky - z Boží Milosti

Pro toho, kdo touží sloužit tomuto Světlu s plamenem věčného bytí,

neměl by čekat, ale konat nápravu svou. Dostane darem ochranu

mého pláště, dokud mu světlo na „Cestu“ jeho „Životem“ svítí.

Poté bude zřít a žít ve věčném Teď, skutečnou „Pravdu“

Syna Božího a Jeho Čisté Bytí.

Každého otevřeného člověka napadne myšlenka - čím větší tlak, tím větší pomoc z duchovní roviny. A také nejde přehlédnout Kopí s rubínovým srdcem-zlatem propletené, které drží Panna Maria v pravici. Sama jsem byla malinko překvapená při zachycení této silné energie, která nejdřív prorážela Její Duchovní Srdce v plamenech a až poté jej uchopila. K tomuto ději pro zajímavost bych ráda napsala, že podle učení starých Esejců, kde studoval i Ježíš, paprsek rubínu protne i ten nejtvrdší kámen diamantu, kterému vládne pán času. Tento děj s kopím ve vyšších rovinách se stal, když Maria do svého Srdce přijala vysokou obětní moudrost, která vyplynula ze spoluprožívání pozemského života Ježíše Krista, onu moudrost, která tímto Srdcem měla proniknout jako kopí, aby se z něho do stvoření vylévala nejvyšší čistota „darující ctnosti“ Panny Marie v podobě Milosti. O Milost je však potřeba požádat, také si přiznat vinu a hlavně nesoudit děje, které člověk v současnosti nechápe. Náš milující Otec Nebeský je spravedlivý víc, než si dokážeme představit, proto mu důvěřujme v každém okamžiku, ať se děje cokoliv. Doprovodnou hudbu k obrázku si pustíte kliknutím zde.


Předávám s láskou a božím požehnáním všem, kteří jsou otevření ve svých srdcích k příjmu těchto čistých vibrací z Praduchovních rovin. Daniela