Poselství ze Světla Lásky

Vážení a milí přátelé, ráda bych Vám předala a podělila se o skutečné zážitky při napojení nadsmyslovým vědomím do vyšších duchovních a archandělských sfér. Každý z nás má nějaké informace o vyšších bytostech, či už z vhledu, doslechu, knih, nebo z internetu. Zkušenosti pro toto pochopení jsem sbírala postupně a pomalu několik let. Předat mohu malou část s dostatečným poznáním až teď. Vyšší bytosti při setkání nikomu neříkají, co má-nemá dělat, aby tak nenarušili svobodnou vůli člověka. Mohl by pak přestat přemýšlet a zastavit se ve svém vývoji. Proto se každé podobné setkání odehraje jen z Boží vůle a Milosti pro předání potřebné informace ve stvoření. Zřejmě se to také týká blížícího „bodu obratu" z temnoty lidského vědomí a počínání, které lidstvo dosáhlo během vývoje. Snažila jsem se zachytit předložené děje olejomalbou a vše ztvárnit mým zatím dosaženým stupněm poznání svého vědomí.


Doprovodnou hudbu k obrazům si spustíte kliknutím sem.

ARCHANDĚL GABRIEL

„Gavriel“ - značí a vyzařuje „Boží sílu“ v nejčistějším světle jakéhokoliv poselství, kde je přítomná jeho skupina. Lilie je také symbol čistoty a spravedlnosti. Zde na Zemi je známý jako zvěstovatel poselství Panně Marii o narození Mesiáše, kterého počala z Boží Milosti v její panenské duševní čistotě. Gabriel se projevuje jako Archanděl více v ženském principu, to však neznamená, že není přítomen mužský princip. Než se Archanděl Gabriel objeví člověku v celé své kráse s „Boží sílou“ pro nějaké poslání na zemi, tiše udá Arcai Sandalfon potřebný tón pro zpracování celkového prolínání naších momentálně přítomných čtyř Archandělů pro současné potřebné energie zde na Zemi i pro člověka. Tóny v celém vesmíru jsou nesmírně důležité. Linou se oběžnou dráhou v nádherných barvách a působí na každého člověka, jestli se otevře tomuto poznání. Každý tón má svou barvu i květinu. A kdo něco podobného nevidí, to neznamená, že to neexistuje. Už jako dítě jsem si naivně myslela, že anděly, víly, gnómy a různé energie vidí každý duchovní člověk. Můj přísný dědeček mi mé „zření“ ale pomalu vytloukl z duše řemenem a tak jsem byla postavena v životě do různých prožitků poznání. Éterické zření se mi znovu otevřelo až okolo 37let. Dnes mu za jeho výprasky děkuji, protože mne také naučil poctivě pracovat. Tato životní událost má pro mne dnes nesmírnou cenu pro pochopení celkového duchovního vývoje. To jen pro zajímavost. Ale budu raději pokračovat, abych moc nenarušila tichý příchod naších Archandělů. Poté ohlásí poslíček po levici Archanděla ve své modré uniformě (odtud Gabriel - patron všech poštovních doručovatelů, dobrých zpráv atd.) příchod Gabriela se svojí trubkou a předá zapečetěný dopis (zvěstování) s Božím záměrem pro vykonání poslání zde na zemi nějaké potřebné činnosti. Většinou to souvisí s početím, ochranou dětí, jejich výchovou a „duchovním vzděláním spojeným s naší krásnou přírodou“ pro pochopení celistvosti, které zde tolik chybí. K nám přináší zvěstování o převratných změnách zrychleného vývoje na Zemi i na Duši. Zlatá Lilie v pečeti na hrudi AG je pověstná „Boží síla“ spojena s odvahou a Kristovou energii, která se line celým vesmírem. Liliová panenka po pravici Gabriela má za úkol při předání zvěstování dohlížet na čistotu obsaženou uvnitř „dopisu“, aby bylo vše pochopeno v nejčistější formě. Můžou nastat vize, sny či už postavení do přímého prožití nějaké životní události, která dotyčnému dodá odvahu a pochopení jeho skutečného poslání na zemi, podle dosažených schopností. Malý poštovní elfí pomocníček s většími oušky níže slouží, aby se obsah zprávy donesl do těch správných uší, kde je tato čistá andělská energie zapotřebí. AG při zvěstování se svou skupinou daruje pro uskutečnění Božího záměru velkou sílu, která proudí dispozicemi obdarovaného. Samozřejmě přísně dohlíží, aby bylo vše naplněno dle Boží vůle. Je prostě nádherný, to ani nejde hmotným štětcem zachytit. Když jsem se učila malovat, přišel ke mne ve snu Michelangelo a pověděl mi tajemství doteků, které jsou nejdůležitější při malování. Trvalo mi to několik let, než jsem to pochopila a stejně musím pořád pilovat. Kristus mi vždy poslal učitele v jeho jménu, kterého jsem zrovna potřebovala ve svém vývoji. Uvědomila jsem si, že vždy pochopí jen ten který má a je připravený. Boží zákony jsou nastaveny v naprosté přesnosti a spravedlnosti a jestli něco někomu vadí, tak to je momentální stav jeho nevyrovnané Duše v prožívání Štěstí bez hmotné příčiny.

ARCHANDĚL RAFAEL

„Rafáél“ (hebrejsky) "Bůh uzdravuje“, lidově řečeno Boží léčitel. Milí přátelé, ani nevím, jak mám začít. Je tak nádherný, že to ani nejde namalovat. Když se na něj dívám, otevírá se mi srdce v těch nejjemnějších okvětních lístečkách a věřím, že také všem, kteří se naladí na Arcai Frekvenci:-) Je patronem lékařů, léčitelů, cestovatelů, ale také ochráncem na cestě k zasvěcení. Člověk vždy nějaký ten šrám utrží při překonání hmotné víry. Při léčení používá svou pověstnou „hůl“, která vyzařuje potřebnou sílu Boží energie pro uzdravení. Při vhledu u léčení se z hole linulo spirálovité zlaté světlo (Krista). Všichni služebníci Boží jsou obdařeni Jeho léčivou energii Živoucí Lásky. Je také silně propojen s Matkou Zemi a v jeho přítomnosti se line vůně borovic se závanem svěží ranní rosy. K nám zavítal s hudebním andílkem, který léčení zdobí květinami, hudebním tónem lyry (symbol nervové soustavy) na uklidnění, čištění mysli a také omlazení na duši i na těle. Dále v naší skupině působí křehoučká víla červené pivoňky se zlatým středem. Zažila jsem její léčivé působení při návštěvě jedné známé, která trpěla halucinacemi příšer z temného astrálu, neuvěřitelné - všechny svým zlatým středem pohltila. Pravděpodobně byla řízena Boží vůli světlem z „hole“ Rafaela a Matičkou Zemí:-) Každý „člen“ naší skupiny má své místo a schopnosti, kterými disponuje. Zde zachycené jejich energie nepůsobí odděleně. Vzájemně se prolínají ve svém působení a doplňují. Malý chlapec u hole je zrovna obdarován darem léčitelských schopností a může být obdarovaný i někdo jiný. Dobrý léčitel neodsuzuje odbornou medicínu a můžou se někdy vzájemně doplnit. „Léčitel“, který užívá svého daru jen ke svému prospěchu, stejně časem o něj přijde a nejen o dar léčení. Měl by si také uvědomit, že když někoho léčí, uzdravuje (doplňuje) i sebe sama. Všimla jsem si, že opravdoví „léčitelé“ z Boží Vůle léčí pouze Láskou a nezasahují do Karmy léčeného, jen v případě Boží milosti možné úlevy, kterou jim vyšší moc signalizuje z duchovního citu, zraku, či sluchu. Největším darem jsou všechny tři proudy léčivé energie a to Kristova (zlatá), Svatého Grálu (fialková) a Křišťálová (bílá). Nakonec máme na obrázku uprostřed matku s dítětem, která si musela projít doslova peklem v podsvětí. Dnes už žije důstojným životem a v tichosti slouží potřebným. Rafael jí dává znamení svou „holí“, že už je dostatečně zasvěcena (uzdravena), také doléčuje po cestě šrámy duše a odkrývá jí zpětně všechna tajemství jejího utrpení, kterými si musela projít. Budou nyní jí i ostatním jen ku prospěchu, protože všechno pod nebem se musí zákonitě vyrovnat a s výchozím bodem dál ve Jménu Otce, Syna a Ducha svatého působit. Neměla bych asi opomenout, že během malování a psaní mne navštívila jedna maminka s 3měsíčním miminkem, které se nehýbalo přiměřeně ke svému věku ve svém vývoji. Požádaly jsme společně o pomoc. Po třetí návštěvě jsme cítily závan něžné lesní vůně a miminko při jemných masážích z mé praxe na chodidlech začalo mávat ručičkami, smát se a zvedat nožičky. Použila jsem také hru čakrových panáčků z 1. až 3. čakry, které jsem narychlo před návštěvou ušila. Nechala jsem jen přes sebe proudit léčivou energii. Vždy se zeptám, jestli je to Boží vůle. Z hloubi duše jsme poté plakaly štěstím a děkovaly Pánu Bohu. Nejde všechny krásné příhody vtěsnat do jednoho odstavce. Tak zatím jen tolik, moji milí ze zkušeností léčivého působení Rafaela, které předávám ze Srdce.

ARCHANDĚL SANDALFON

„Sandel-fon“ v řečtině „bratr“ nebo elsfky „Boží střevíček?“, který je darem a symbolem zasvěcení na cestě k Otci Nebeskému. Původní „slovo“ spadlo do hmoty a tak se musí znovu narodit ve verších, které měly svůj tón. Možná bych mohla napsat pár podobných v jeho poselství asi takto:

Jak Jitřenka v oparu ranních červánků snesl se k nám lehounký vánek nebeský a zazněl živoucí tón Lásky, který uložil dětskou duši do náruče naší Matky - hladící její zlaté vlásky. Duch je v opojení a přijímá dar se Slovem živým, které praví Otec Nebeský…. “Já jsem ten Tón“…. Milující srdce poté zní, jako zvon a vidí z nebeských sfér, jak nový rodí se den…a ten něžně pošeptá nám: “Já přece ten tón znám“….

Moc si cením naších básníků, pěvců a skladatelů láskyplné hudby, kteří nás těmi tóny a verši vždy obohatí a potěší. Jen pro zajímavost „arcai“ původní znění pro dnešní Archanděly znamená v elfském jazyce „píseň-mířící k Bohu“. A nakonec z toho je archa, tedy koráb. Tóny nejsou jen v hudbě a barvách, ale i ve slově vysloveném, či psaném. Dar mluveného slova (tóny) přednášejícího, který je obdařen „živým slovem“ doslova otevírají srdce a nemusí ani krasořečnit. Obdarovaní jsou často ochuzeni o hudební sluch. Asi se to musí nějak podělit:-). Začneme malým „modlínkem“, zachyceným při své činnosti dole na pravé straně obrázku. Lidé se modlí k Bohu různými způsoby. AS se svoji skupinou slouží také při předávání našich modliteb k Otci v podobě věnce, který je upleten jen z čistých pohnutek a láskyplných slov. Modlínek zachycuje modlitby a tónem je předává tanečnici, která plete věnec ve tvaru srdce a tančí tanec východu slunce k poctě našemu Stvořiteli. Sandalfon udává tóny a nečisté, či falešné modlitby jsou zašlápnuty jeho pověstným sandálem. Z toho vyplývá, že k Bohu se dostanou jen modlitby z čistého srdce. Andílek ve žlutém šatu ohlásí tónem ze svého nástroje, když je věnec dokončen a poté je vystřelen srdcovým šípem ke Stvořiteli. AS je patron některých hudebníků a básníků, kteří ho milují a může nám pomoci také s fonetickou úpravou hudebního, či psaného textu, tak by zněl a vyzařoval v harmonii ve všech úrovních a byl dostatečně pochopen pro případné přijetí ve svém srdci. Svým pověstným tónem dvojího paprsku nás může naladit a najít naši druhou polovinu (duchovního blížence) na cestě domů k Otci. Samozřejmě jen v případě Boží vůle. V dnešní době je toto setkání velice vzácné. Naše opravdová polovina nemusí zrovna být na zemi, ani nemusí spolu žít, ale vzájemně na sebe působí, protože jsou propojeni stříbrnou jemno hmotnou šňůrkou, která vysílá informace pro náš vývoj. U ženy je důležitá její čistota duše, která je také jejich ochrana před pádem. A jak se poznáme? Srdcem a očima, které jsou okna do naší duše. Budeme cítit v duši, jakoby jsme se znali celý život. Před spojením v Jednotu oba pochopí, proč si musel každý projít kus života ve „střevíci“ toho druhého. Bez toho poznání nelze nic spojit v jeden celek. Poté nás Láska ovine svými něžnými křídly, obejme ve svém náručí a povznese k Otci, který nám požehná až na věčnost. Máme se na co opravdu těšit:-). Nejdřív musíme ale projít zkouškami, jestli jsme hodni tak vzácného daru od našeho milujícího Stvořitele. Sandalfon má v sobě tolik Něhy a Lásky, že to nejde ani namalovat. A zase mohu předat jen s láskou a něhou, kterou sama dosahuji a žiji.

ARCHANDĚL MICHAEL

„Mica‘el“ značí hebrejsky jako "Bohu podobný“. Nebo „je jako Bůh“ On dobře ví, že jako Bůh nemůže být nikdo a proto také jeho činnost s „Egem“ (oddělení se člověka od Jednoty). Může nám přetnout těžké karmické vazby, pomoct je rychleji odčinit dát do původní rovnováhy. Symbolizuje také vítězství Božského řádu nad chaotickými silami temnot. Zachránil i našeho Biblického Daniela z jámy Lvové. Začneme s výkladem obrázku s dívkou sedící v pokoře na zkroceným Draku s děkovnou modlitbou Stvořiteli za pomoc a vysvobození z chapadel temných sil. Bílá holubička je symbolem očištěné Duše a svobody Ducha- spojeným s Duchovní dimenzi. Tato přirozená ženská Duševní čistota byla kdysi uvězněna Luciferem a Ahrimanem do nejtemnějšího kouta světa. Díky Bohu už znovu začíná působit ve stvoření, jako skupinová Duše. Temně zelená barva draka značí symbolicky náš Egoizmus v nejtemnější podobě. Umí se odít do různých podob (sociální, pudové a to vědomé i podvědomé) a je to skvělý „herec“. Ztotožňuje se s různými formami např. myšlenky, představy, závislosti a neuvědomuje si své propojení s Celkem. Každá snaha oddělit se nás vzdaluje od ZDROJE. A jak nám sv. Michael v našem vývoji může být nápomocný? Může nám pomoci rozpustit a vyřešit různé staré spory a konflikty, jak ve společenství tak i v rodině. Pak jsem pochopila, že jeho Kristova energie, kterou přijmeme do svého srdce v nás otevře bloky i v nejtemnější části duše. Po otevření bloku můžeme přitáhnout podobnou duši, která nám je zrcadlem v našem nesprávném počínání. Přijmout něco takového je pro člověka velice těžké, ale mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že když se v zrcadle které je nám nastaveno spatříme a přiznáme si alespoň drobek, začne proudit světlo a může se začít s léčením. A ten, který začne vidět ve svém bližním dokonalost, která se nemusí ještě plně projevovat a milovat jeho podstatu bytí ve stvoření, je očištěn. Rafael je vždy také přítomen a v novém časovém období budou působit naši Archandělé ze všech čtyřech světových stran vzájemným prolínáním na otevřeného ve tvaru rovnoramenného kříže. Rafael-sever, Michael-jih, Gabriel-západ, Sandalfon-východ. Když jsem vše dostatečně pochopila a zakreslila, zachytila jsem poté jejich podpisy a vložila na obrazy. Michael je známý jako patron policistů, a vedoucích pozic ve stvoření, jenže člověk by si měl uvědomit, že takové poslání by měl konat v pokoře a zodpovědnosti Bohu. Také pověstný jeho „meč“ neničí, ani nezabíjí, ale přeměňuje! Vlevo u meče slouží boží pomocníček uzpůsobený k této činnosti přeměny. Je to jeho vysoký stupeň zářící hadí síly sloužící pro službu ve stvoření. Ještě bych mohla doplnit pro lepší pochopení, že egoizmus byl vštěpen do vývoje lidstva, aby se mohla z nás vyvinout dokonalá lidská bytost a zazářit poté v hluboké pokoře naše Jedinečnost. Kdyby Bůh nechtěl, žádné ego by ani nemohlo existovat! Zlatý meč vyzařuje energii KRISTA, která muže vše přeměnit a znovu se zrodit v zářivém světle všeobjímající Lásky. Zná někdo jinou energii než Kristovou pro obnovu a znovuzrození ve stvoření? Jediný Kristus překonal Satana a otevřel nám průchod do Duchovní dimenze. A nakonec symbol Vah, tedy posledního soudu (vyrovnání), který se bude odehrávat v každém jedinci, až bude připravený. Láska nikoho nesoudí, proto se každý odsoudí sám, tak jak soudil druhé. Souvisí také s druhým příchodem Krista, který se rovněž odehraje v nitru každého z nás z Boží vůle a Milosti v předurčeném čase.