Práce s láskou a mystika peněz

Začala bych slovy básníka Khálila Gibrána, že práce bez lásky je jen ztrátou času a energie. Chléb, který byl upečen bez lásky, je trpký a nasytí jen polovinu hladu člověka. Měli bychom si uvědomit, že jsme se narodili proto, abychom se zařadili svým duchem na životní pouti svojí prací, či jakýmkoli řemeslem (hřivnou) do stvoření a přinášeli tak svému okolí radost s potěšením. Existuje totiž vždy něco, co umíte dělat jen vy! Práce, kterou obohatíte svojí jedinečnou individualitou, vnitřních motivů, či snů. A věřte, že k takovému daru nám dal bůh i dispozice, abychom to zvládli někdy s lehkostí a někdy i s vykoupením. K cíli se můžeme dobrat buď inspirací, nebo despirací. Obojí nás k němu dovede. To je jen jeden z vesmírných zákonů. Určitě si teď někteří říkají, vždyť musím platit nájem, půjčky a vůbec jsem rád, že mám práci a nebudu přece vysedávat a přemýšlet o mých darech. A bůh ví, jestli nějaké mám. Je to samozřejmě jen na nás a naší svobodné vůli, jak s touto informací naložíme.

Základem je vždy ekonomická gramotnost, kterou bychom měli vštěpovat i naším dětem. Odměnu si musíme vždy zasloužit. Ať již slovní, nebo hmotnou. A ten potištěný papírek, kterému říkáme peníze, musí být vždy podložen nějakou činností a poctivou prací. Dobře víme, že kradené peníze, nebo podložené lstí je jen dočasná energie platidla. Kde nejsou pevné základy i u domu, musí se zákonitě časem zhroutit. Práce s láskou je taková, kterou bychom dělali, kdyby nám za ní ani neplatili. Hlavně je důležité mít v sobě nastavenou hojnost a naplnění z činnosti, kterou děláme. Takovou činnost doprovází nadšení, vnitřní štěstí a radost s přídavkem hromady peněz, které nám začnou přebývat. Samozřejmě, že kdo dává vinu platidlu, že není dostatečně naplněný, tento tok se zablokuje. Ale pozor, vždy je třeba nepřestat dávat a dávání ze srdce nám započne oběh peněz podle zákona vesmíru. Každá energie musí mít pohyb i platidla, jinak se zastaví. To se týká dávaní i braní, tedy vyrovnání v tomto toku energií. A tak to je i s láskou, která by se měla pořád dávat a živit, jinak v nás odumře. Ověřte si, vložme vše do božích rukou, nechme věci plavat a nemějte strachy ze ztráty peněz a lásky. Měli bychom začít dáváním od srdce i z mála co máme a věřme, že i kapka z „Oceánu vědomé energie“ nám započne nekonečný koloběh a příliv lásky i platidla na všechno co potřebujeme k naplnění našeho života a naších snů.


Níže na obrázku je ukázka skupiny božích pomocníků při činnosti s láskou v oboru kadeřnictví. Je třeba si uvědomit, že jakákoliv činnost má své neviditelné pomocníky, jak světlé bytosti, tak temné. Záleží jen na nás, jakou cestu si vybereme, takové dostaneme darem i naše pomocníky.