Sv. Cecílie

Sv. Cecílie – 10.5.2017

Předkládám nový obraz se svatou Cecílii. Když jsem jí malovala mnozí přátelé ani nevěděli o koho se jedná, proto si dovolím sem vložit pár slov z mé vize a ze starých uložených spisů. Sv. Cecílie, která byla mučednicí oddaná Kristu, je patronkou všech hudebníků, básníků, výrobců hudebních nástrojů, slepců, nebo zpěváků. Samozřejmě, když o takovou přízeň požádají.

Jak se tedy tento příběh skutečně odehrál? Legenda o Sv. Cecílii pochází z doby pronásledování Křesťanů za Marka Aurélia r. 170, v některých spisech je to rok 230, kdy měla být umučena a sťata. Velkou zajímavosti je, že i po tomto zásahu ještě tři dny žila. Když v roce 822 byly ostatky Cecílie znovu nalezeny v Kallistových katakombách v Římě nechal je papež Paschalis I. přenést do kostela sv. Cecílie a tam pochovat. Při otevření rakve roku 1595 bylo její tělo nalezeno v neporušeném stavu. Tento výjev vtesal sochař Stefano Maderna do překrásné mramorové skulptury, která je umístěna v chrámu sv. Cecílie v Trastevere (Itálie). Mnohé legendy se nedají opřít o historickou přesnost, avšak důležitým bodem je vzor pro novou generaci oslava boha a jeho všelásky ke všemu stvoření. Kdysi křesťan neváhal položit život pro Lásku k Bohu. Dnes v západním světě křesťanství mnohým vadí každodenní nepříjemnosti a někteří si nechávají pro marnost sloužit i mše svaté. Je to trochu smutný pohled, ale takový je život, který obsahuje všechny lidské slabosti.

Určitě je na místě zamyslet se nad neporušeným fyzickým tělem této světice při jeho nalezení. Co tomu předcházelo? Cecílie pocházela ze starého Italského rodu Cecíliů. Ještě sem vložím pro zajímavost, že v překladu jméno Cecília znamená slepý, neboli krátkozraký. Odtud zřejmě také patronka slepců. Cecílie byla zasvěcena ve své panenské duši Kristu. Žila v celibátu, učila se hrát na loutnu a opěvovala lásku k Bohu. I když pocházela ze vznešeného a bohatého rodu, oblečená v nádherných šatech, pod nimi nosila žíněnou košili. Její rodiče jí namluvili Valérianuse, pohanského mladíka, který měl nejlepší pověst ve svém okolí. Avšak Cecílie se modlila k andělům a prosila o uchování svého panenství, které zasvětila Kristu i přesto, že vstoupí do svazku manželského. Svému nastávajícímu se o všem zmínila a mladík se také oddal Kristu, po čase i jeho bratr. Při pronásledování křesťanů se oba nevyhnuli popravě a Cecílie tušící rovněž svůj osud rozdala všechen svůj majetek chudým, před svojí popravou. Jejím tělem procházelo boží světlo lásky Ježíše Krista a tudíž muselo zákonitě zůstat v panenském stavu i po smrti fyzického těla.

Sv. Cecílie je nám vzorem pro oddanou službu bohu v současnosti, která se zřejmě ubírá jiným směrem, přesto je mi ctí, že jsem se mohla podílet na zhotovení její památky a odít do obrazu symboly záření z vyššího duchovního světa. Ráda bych se zmínila v tomto článku o starostce obce Čistá, paní Blance Čebišové, která nechala obnovit (zrekonstruovat) v Obci a jejím okolí veškeré poničené památky - kaple, kříže, radnici, hřbitov a dát tak do původního stavu. Byla jsem požádána o pár obrazů při této příležitosti a nesmírně mně hřeje u srdce, že se mohu také podílet svými dílky při této výstavbě. Obec Čistá je známa svou studánkou, u které se zastavil Sv. Václav a před svým tažením se napájel z této průzračné voděnky. Ne náhodou zde působí tato úžasná Starostka, která myslí na druhé a svoje poslání vykonává skutečně od srdce a s velkým nadšením, což je v dnešní době velice vzácné. Obraz sv. Cecílie jsem malovala olejem na plátno po večerech asi čtyři měsíce. Bude instalován někdy koncem letošního léta v Kapli Kůzová u Obce Čistá.

Přeji všem krásný duchovní prožitek, mnoho štěstí, lásky a božího milosrdenství k nám chybujícím v tomto našem překrásném darovaném životě.

S láskou Daniela Filipi