Velikonoční Požehnání Panny Marie

Modlitba k Panně Marii


Vznešená Královno nebes a Paní andělů, která jsi od boha obdržela moc a poslání

Rozdrtit hlavu satanovu, pokorně Tě prosíme, vyšli nebeské legiony-svaté anděly a archanděly, aby věčnou lásku Otce Nebeského v nás ochránili a na cestě k věčnosti v naších duších navždy v pokoji ponechali.

O dobrá a něžná Matko, buď navždy naší láskou a nadějí. Amen.


Radujme se Královno nebeská, aleluja,

Protože splnil Pán slova svá, aleluja:

Z mrtvých vstal, Matko, Ježíš Tvůj, aleluja

U něho za nás oroduj aleluja.

Neboť Pán v Pravdě z mrtvých vstal, aleluja....


V radosti v této vznešené svátosti jejího věčného a neposkvrněného milujícího srdce všechno Bohem stvořené následuje z Boží Milosti její Požehnání......doprovodná hudba k požehnání "aleluja" kliknutím zde.

POŽEHNÁNÍ PANNY MARIE

Vážení a milí přátelé, dovoluji si z Boží Vůle a Milosti předat obraz Požehnání Naší milované Matky - Panny Marie, tak jak mi bylo převedeno z vyšší moci. Odehrálo se vždy vše jakoby nečekaně pro všechny zúčastněné. Někdy okolo vánoc jsem byla požádaná od jedné milující matky zakreslit zjevení (jakoby požehnání a ochranu) Panny Marie, kterou kdysi viděla. V duchu si říkám, jestli je to pravda, tak to musí přece být v Akašickém záznamu. Požádala jsem tedy svého vůdčího Ducha, jestli by mne mohl napojit na tento „živý děj“, jestli je to Boží vůle. Neuvěřitelné, milí přátelé, skutečně přesně tak, jak to paní popisovala. Byla jsem sama v úžasu, než jsem se vzpamatovala a začala malovat.

Jenže co se stalo, když už jsem byla skoro hotová s dílem a chtěla jsem jej odeslat poštou, nad ránem z bílé mlhoviny se vrtí před mým vnitřním zrakem malý andílek Amorek a s prosebnýma očičkama, kterému ještě lupínky růžičky z hlavičky poletují, mi sděluje, že měl být také zakreslený na obraze Panny Marie, jenže rozjímal v zahradě Ostrova nebeských růží a úplně se tam nějak zapomněl, protože mu bylo krásně a pózovat se mu asi zrovna nechtělo.;-) Takže jsem vše paní sdělila a obraz celý přemalovala. Asi ten děj musel být moji milí, jinak by nenásledovaly obrázky pro naše malé dětská srdíčka. Děkuji ze srdce této milující ženě a matce za důvěru, trpělivost a přát si požehnání Panny Marie i pro ostatní. Jejím přáním také bylo, ať naložím s obrazem, tak jak uznám za vhodné dle mého čistého svědomí a vědomí.

Obraz “Požehnání Panny Marie“ byl vysvěcen v "Chrámu Panny Marie Vítězné" - Pražského Jezulátka. Obraz světil španělský kněz Otec Victório. Byl velice laskavý, vstřícný. Když se mi představil, něžně mi vzal ruce do dlaní a laskavým přímým pohledem do očí, jakoby mi předal něco krásného, posvátného (asi pro děti) od Jezulátka. Vůbec mne nic v tuto chvíli nenapadá, ale vše se vždy objeví v pravou chvíli, když už je člověk připravený něco pochopit. Žehnáno je v podstatě všem, kteří věří ve spasitele Ježíše Krista....také sirotkům, dětem, nemohoucím a slabým v jakékoliv nouzi „maličkým“ (sloužícím) a také milí přátele i našemu národu.