Význam Apokalypsy - Božího soudu

Než si přiblížíme mé napojení dle božího záměru, ráda bych zdůraznila, že zde nikomu nepředkládám nějaký konec světa nebo pohromy na planetě Zemi! Zůstává však otázka, co je to vlastně Boží soud? Náš Stvořitel nikoho nesoudí, nezabíjí lidi a život, který sám stvořil. ,,On přece všechno, co stvořil, miluje.“! Takový osud si vytváří jedinci i lidstvo samo. Zamysleme se nad lexigramem Osud – Soud. Každé slovo obsahuje stejná písmenka, pouze v jiném pořadí. A už po několikáté opakuji, že Apokalypsa znamená v překladu Odhalení, neboli Poučení. Tolik k úvodu pro lepší pochopení.

Elohimové - vykonavatelé božího soudu a nového zrození

Přejdeme tedy k obrazu, kde je zachyceno vyzařování a podoba Elohima – vykonavatele božího soudu a řízení zrození Panny čistého svědomí pro lidské duchy, kteří své svědomí přestali vnímat. V současnosti ve světě mobilů, nadměrného hluku aut, honby za hypotékou, už lidé pomalu přestávají vnímat hlas svého srdce, natož kdyby k nim chtěl promluvit bůh skrze srdce a svědomí - tak ho ani neuslyší. Kdyby totiž měli všichni probuzené svědomí, což je jediná spojnice k bohu, nedělo by se na zemi a v našem okolí to, co v poslední době všichni vnímáme. Veškerý děj započala energie Orla od Božího trůnu. Zajímavé je, že napojení jsem dostala v den návštěvy pana doktora Staňka z Agape a dvou léčitelů u mne v Praze. O těchto otázkách jsme rozmlouvali, tak možná, že nám částečně nějaká odpověď přišla. Vhledy z duchovní roviny tohoto poselství však mohu předat jen svým osobním přijetím a pochopením. Energie Orla božího byla tak silná a blahodárná, že mi byl přerušen spánek na několik dní. Elohimové byli kdysi účastni také při zrození Adama a Evy. Vždy, když započne nová etapa vývoje, musí být lidé protříděni do různých tříd - jako ve škole. Někteří postoupí, a ostatní budou muset zůstat v minulosti. Zachytila jsem také, jak nebeským laserem božího světla bytostné síly měří nové ochranné hranice na Zemi pro nově se rodící duchovní jádro - lidské Duchy s Kristem v Srdci, kteří budou posunuti do vyšší časové sféry pro svůj nastávající vývoj. Z mého poznání ve svém okolí mohu jen potvrdit, že bude ještě jednou u každého probuzeno zesílené svědomí, které na každého jedince bude působit jako ,,samosoud“ - a to v různých časových intervalech, podle zralosti duše. Bůh nikoho nesoudí, on všechno stvořené miluje! Člověk se odsoudí sám podle zákona spravedlnosti a vyrovnání. Někdo by mohl namítat, vždyť funguje karmický zákon, tak proč ještě nějaké samosoudy? A jsme u jádra věci. Karmický zákon běží stále ve stvoření a nezastaví se. Ale co s lidskou svévolí a neúctou k ženskému principu z božského? Ženský princip s Matkou Boží je i naše celá Země a všechno, co pro nás plodí a rodí. Dám jeden příklad a to záměrně - těžbu ropy. Tato surovina by měla sloužit podle boží vůle všem potřebným. Avšak lidé, kteří svou sílu použili pro obohacení sebe sama, ze země jen sají, kupčí s ní a mění jí dokonce za zbraně k zabíjení! Zrovna ti Matku zemi neuznávají a žena je až na posledním místě. Někdy to dojde tak daleko, že už někdo vůbec nevnímá své svědomí a ani si neuvědomuje, že by konal něco špatného, viz. některá náboženství ,,Ve jménu svaté války“. Prameny ropy a vody budou v určitých oblastech zřejmě zastaveny. Takové konání musí přece někdo zastavit, když přeteče pohár míry v setbě zloby. Myslím, že pročistit a udělat trochu pořádek na Zemi nikomu s láskou v srdci neuškodí. Budeme se tak moct na Matičce zemi svobodně v Kristu rozvíjet a nebát se o své potomstvo. A věřte, milí přátelé, že na dně oceánu a v našich duších nalezneme ještě více pokladů, než ve všech muzeích světa. Avšak ten nejkrásnější a drahocenný poklad máme jen v našich srdcích.


Posilující hudbu k vítězství Ducha a působení jezdců si pustíte kliknutím Zde.Jezdci Apokalypsy


Když jsem se modlila a ptala v duchu Pána Boha, proč se to všechno teď děje – mám na mysli zesílenou migraci, hodně zabíjení pro dary země, peníze atd…- nad ránem jsem se duchovním okem přiblížila k živoucímu ději krásných jezdců v bílé mlze a v ten okamžik jsem pocítila blaženost v srdci a slyšela hudbu míru na naší krásné Zemi. V duchu si říkám: vždyť ti jezdci jsou úplně jiní, než nám popisuje a než nás straší Bible. Měli bychom se zamyslet, kolik překladů a názorů obsahuje, jak se hodila k moci ovládat lidstvo zastrašováním a následně k poslušnosti většiny naší populace. Některé pasáže jsou ovšem krásné a přínosné. Nu, je přece na každém, pro co se ve své víře rozhodne. Jeho přání mu bude splněno do poslední tečky! ,,Jak zasejeme, tak i sklidíme.“ A v duchu se ptám - A kde je ten jezdec a ta smrt na sinavém koni, kterou popisuje Bible? Vtom slyším krásný Andělský hlas: ,,Už jsi někdy viděla, aby kosti s kosou (rozuměj kostra bez srdce) sloužily bohu?“ A v tom mi duchovní zrak začal snímat děje u každého jezdce postupně, abych to lépe pochopila a mohla tak předat živě v obrazech i s doprovodným slovem. První jezdec na černém koni měl v ruce svitek se čtyřmi pečetěmi od božího beránka a z energie kopyt spřádal sítě, které pouštěl na určitá místa na zemi, nebo na lidi. Ti by měli zřejmě zůstat v minulosti. Dále následuje jezdec na červeném koni, kterému šla z kopyt pára a šlehal zlaté kříže na místa, obydlí a lidi. Ti postoupí s Kristem do vyšší časové sféry pro vývoj v lásce. Projeví se to v srdeční oblasti odtržením od fyzických čaker. Nastane vyšší rozsáhlý vývoj vlády Ducha nad hmotou. Jezdec na bílém koni nese bílou vlajku, kde je obraz Země stvořené pro mír ve všech milujících srdcích. Z kopyt se točily spirály v bílé páře. Jezdec na zelenkavě žlutém koni troubil výrazné silné tóny pro harmonii po zásahu všech koní. Všechno ladil a za ním zůstávala jen krásná krajina s rozkvetlými loukami, čirými potůčky, lesy, no prostě ráj na zemi. Seřazeni byli ve znamení rovnoramenného kříže a světových stran. Koně měli na hrudi zlatou Davidovou hvězdu s odpovídajícím zářivým drahým kamenem. Černý kůň modrý safír (kámen moudrosti), červený kůň rubín (kámen lásky, oběti beránka a síly života), bílý kůň křišťál (kámen čistoty a očistce) a zelenkavý smaragd (kámen poznání). Měla jsem v srdci pocit vítězství, boží spravedlnosti a naplnění hlubokého štěstí. To se ani nedá odít do slov. Tolik mé poznání k jezdcům ze živoucího vhledu, kteří jsou zakresleni rovněž na obraze.


Tkalci

Pro ulehčení se ještě přeneseme k činnosti tkalců, kteří nám předou náš osud z vláken našich myšlenek a skutků, které zpracovává vyšší panenská bytost z duchovní dimenze a předává dál naším andělům nebo karmickým bytostem. Nic není skryto! Dávejme si proto pozor na skutky, pohnutky či myšlenky, tvořící náš budoucí osud! V tuto chvíli např. již po přečtení článku a zhlédnutí energií na obrázku se u každého spřádá důsledek vnímání a to, co soudil nebo jak pochopil, si zhmotnil v podstatě pro sebe. To platí samozřejmě i pro mne. Může si to přece každý ověřit, jestli to nezapomene. Skupina tkalců se dělí na tkalce vůle a chtění (na pravé straně obrázku), tkalce naších citů (na levé straně obrázku a tkalce lásky nahoře v červeném oblečku. Všimněte si, že mají na zádech jakoby batůžky s nitěmi, které spřádají z naších citů, chtění, lásky a vědomých činů. Je až k neuvěření, jak jim pořád kmitají ruce a spřádají naše vlákna od probuzení s první myšlenkou až do období spánku - potom odpočívají a pojídají manu (lupínky z bílých růží). Tedy čistotu energie boží lásky. Škoda, že je lidé moc nevnímají, je to vyloženě vzor oddané služby bohu. Všechny bytostné a malí bytostní sloužící bohu se napojí na cit a duchovní zrak pouze tomu člověku, který má dispozice – dar jejich světlo předávat s láskou v jakékoliv tvořivé činnosti pro vývoj a posilu člověku, který jde duchovní cestou. K čemu by to jinak sloužilo? Pro chvástání se, že někdo něco viděl, jistě ne. Povšimněte si také oblasti krku, kde má každá bytost sloužící Bohu struny - tam zní tóny boží vůle a ty následně pulsují skrze ruce -činnost- pro záměry boží. Tedy jednoduše shrnuto: ,,Jaký nápoj namícháme svému bližnímu, takový později budeme pít i my.“

Předávám všem s láskou a božím požehnáním

Daniela Filipi