Zlaté děvčátko v Getsemanské zahradě

Zlaté děvčátko v Getsemanské zahradě

kresby dětí - reakce na zlaté děvčátko - veselé kytary

obrázky dětí - reakce na Zlaté děvčátko - housličky

Při mé činnosti se někdy stane, že jsem někým požádána o zdánlivě nenápadnou kresbu, jako např. „Bytostné v Getsemanské zahradě“ jednou duchovní, milující ženou, které děkuji srdečně za souhlas ke zveřejnění. Přijde mi docela příhodné sdílet je zrovna v období svátku Dušiček, protože je na obrázku také vyzařování Ježíše Krista, když se modlil v této překrásné zahradě s láskyplnou myšlenkou za nás za všechny i za dušičky v záhrobí.

Pokusím se Vám, milí přátelé, malinko tento děj přiblížit trochu k pochopení. Každá zlatá bytost ve stvoření na určitém místě, kde bylo prožito hluboké utrpení s prolitými slzami - (pramen života) pro čistou lásku k Otci nebeskému, Matce Boží a ke svým bližním, je zrozena z čisté lásky Krista. Je to jakoby Kristův otisk z Jeho hořícího milujícího srdce. Duch Svatý otevírá bránu z duchovní dimenze a děvčátko přichází pravidelně okolo Vánoc, o Velikonocích a na svatého Jana hrát na své zlaté housličky k místu, kde se Ježíš modlil a plakal pro nás pro všechny. Položí na místo ke kameni květinky růží a všichni obyvatelé ze zahrady společně rozjímají a opěvují Lásku našeho milovaného Ježíše. Nesmím také opomenout bytostné - dévové stromu olivovníku, kteří se svým potomkem mladého olivovníku přijímají tuto láskyplnou energii pro svou činnost nastávajícího období, dále u kamene také sedí a rozjímá boží pomocníček skalní. Je to překrásné bytí těchto milujících bytostí, kterých je tam samozřejmě daleko víc. A tak Vám přeji alespoň příjemný duchovní prožitek se zlatým děvčátkem a teď už i našimi přáteli.

S láskou a božím požehnáním k Vám Daniela.