Karty přítomného okamžiku – není náhoda, že právě čtete tuto stránku Karet přítomného okamžiku, které nám nevěští žádnou budoucnost, ale pomáhají nám pochopit naši současnou situaci a případně poradit, jak z toho ven. Karty silně vyzařují a jsou jednoduché. Jsou pro nás darem od Ducha svatého pro lepší pochopení životních dějů ve vývoji našeho ducha a duše ve stvoření. Karty jsou stažené z duchovních sfér akašického záznamu (Knihy života.) Byly mi předkládány po dobu dvanácti let, abych je všechny mohla prožít, namalovat a napsat tak, abychom pro nás v pravdě prožitého vnímali jejich význam. Cokoliv se nám stane v přítomném okamžiku, ať už zlé či dobré, můžeme přijmout s láskou, jako by to bylo naše. Přijmout, neznamená souhlasit, znamená respektovat děj ve stvoření, který se stal z boží vůle, aby mohlo následovat vyrovnání. Teprve až poté se rozhodneme jednat a následně se vše promění v zázrak, který změní celý náš život. Záleží však na rozhodnutí naší svobodné vůle.

Pokud máte zájem o  balíček v krásné krabičce + 33 karet + výkladová knížka, celkem za 450,-  plus poštovné pište na mailovou adresu:

 Daniela.Filipi@seznam.cz, nebo objednejte na E-SHOP 


Níže ukázka karty s výkladem na 26.27. týden v roce 2024:


Karta č. 25. - Vítr: Karta vítr nám šeptá tiše do ouška, že je právě čas zasadit semínko našeho počinu, který máme v duchu. Málokdo ví, že vítr může být tichým poslem dobrých zpráv, ale také se může přeměnit  třeba v orkán na místě, kam bylo v mysli vysláno mnoho negativní energie . Většinou ale rozsévá semínka na místa určená božím zákonem. Někdy i ve velkém horku může být náš pomocník vítr lehkým vánkem, který je pro nás příjemný a osvěžující. Nuže vítr má mnoho podob, a pokud jsme si vytáhli tuto kartu, je třeba si dát pozor na špatné myšlenky, anebo začít uskutečňovat právě náš sen a zasadit jeho semínko. Věřte, že zpráva o tom se donese každému, kdo s naším snem souzní a může nám být nápomocný. Vítr úzce souvisí s éterem a vzduchem kolem nás. Proto je dobré naslouchat svému srdci a své intuici.


Karta č.21. - Věčná síla: Vraťme se v duchu k našemu zrození. Jaká síla nás oživila? Ano, milí přátelé, je to dech. První nádech a pláč a naše životní pouť může začít. Také při úrazech se kontroluje dech. Dýchá ještě? Ale nelekejte se, nic takového vás nečeká. Jde pouze o vysvětlení a přiblížení se k pravdě. Tedy pokud máte před sebou tuto kartu, naše duchovní vedení nám intuitivně připomíná tuto sílu, v níž spočívá náš duch, který je věčný a může nás skrze dech propojit s věčnou silou Ducha svatého. Pokud máme nějaký problém s dýchacími cestami, pak něco nebo někdo nás dusí, nejsme svobodní. Každý člověk je však napojen jednou nitkou na zdroj, pokud ovšem neslouží temnotě. Světlá duše je propojena i celým provazem. Avšak člověk žijící v nevědomí ani nemůže tuto duchovní  sílu navíc používat, protože by jej zničila. Týká se to pouze člověka, který chce jít duchovní cestou, potřebuje posilu a touží být zde na zemi užitečný. V první řadě by měl přijmout do svého srdce a dechu energii Krista, což je na kartě znázorněno šesticípou hvězdou ve zdroji. Možná věříte v nějaký vesmírný zdroj či energii, ale Kristus je symbolem lásky a odpuštění, také zázraků. Možná nám chce karta pošeptat, že bez odpuštění a všelásky se nikam duchovně neposuneme, budeme přešlapovat na jednom místě pouze v kruhu. A k tomu nám může pomoci tato energie Krista. Můžeme si představit zlatožluté světlo, které budeme při každém rozjímání vdechovat ze zdroje, a pomalu tak začneme sílit ve svém nitru a můžeme si tak i uskutečnit svůj dávný životní sen. Chce to jen trpělivost a poctivost.


Výše předložena zadní strana každé karty, která je řízená Duchem svatým a dějem v přítomnosti, který zrovna máme řešit, nebo řešíme. U výkladu z doprovodné knížky bychom měli číst mimo řádky a naslouchat svému srdci.