Karty přítomného okamžiku – není náhoda, že právě čtete tuto stránku Karet přítomného okamžiku, které nám nevěští žádnou budoucnost, ale pomáhají nám pochopit naši současnou situaci a případně poradit, jak z toho ven. Karty silně vyzařují a jsou jednoduché. Jsou pro nás darem od Ducha svatého pro lepší pochopení životních dějů ve vývoji našeho ducha a duše ve stvoření. Karty jsou stažené z duchovních sfér akašického záznamu (Knihy života.) Byly mi předkládány po dobu dvanácti let, abych je všechny mohla prožít, namalovat a napsat tak, abychom pro nás v pravdě prožitého vnímali jejich význam. Cokoliv se nám stane v přítomném okamžiku, ať už zlé či dobré, můžeme přijmout s láskou, jako by to bylo naše. Teprve až poté se rozhodneme jednat a následně se vše promění v zázrak, který změní celý náš život. Záleží však na rozhodnutí naší svobodné vůle.

Pokud máte zájem o  balíček v krásné krabičce + 33 karet + výkladová knížka, celkem za 450,-  plus poštovné pište na mailovou adresu:

 Daniela.Filipi@seznam.cz, nebo objednejte na E-SHOP 


Níže ukázka karty s výkladem na 48,49. týden:Karta č.7. -  Král : V naší zemi mi přišel na mysl jen jeden král a tím byl Karel IV. Jde tady spíš o ctnosti, které nám připomněl ve svém životopise  Vita Caroli  a na které jsme již mnozí zapomněli. Pokud máme v duchu tyto ctnosti, můžeme kráčet životem jako král a řídit si jej sami svým svědomím. Například Střídmost -  ukázněnost v přijímání potravy a veškerých světských požitků. Laskavost – je ctnost na prvním místě. “ Jak se budeme chovat ke svému bližnímu, tak se bude bůh chvat k nám.“ Přejícnost – možná stačí popsat jen jednou větou:“ Přej, bude ti přáno, dej, bude ti dáno.“ Tyto boží zákony platí od počátku stvoření a budou platit až do skonání tohoto světa. Trpělivost – buďme trpěliví a zklidněme se právě teď v přítomném okamžiku. Nic nám neuteče, všechno božsky načasováno. A všechno k nám přijde v pravou chvíli. Jen bůh, podstata světa, ví, co potřebujeme k životu. Moudrost - zvažujme moudře, což značí, že rozum a srdce by měly být v rovnováze. Pokud není láska v moudrosti, tak to je vychytralost. Láska je však také přísnost. Než ovšem někoho pokáráme, měli bychom ho nejdříve i za něco pochválit. To úzce souvisí se Spravedlností… A ještě připomenu Pokoru - pokora není mít sklopenou hlavu a nechat si všechno líbit. Pokora souvisí s ne – chvástáním se, nezdravě se ne -  obdivovat, ne- prosazovat pouze sebe sama a ne - povyšovat se. Takový malý Jájinek.  Tak že co? Zkusíme to tedy obráceně a začneme také myslet na ostatní? Když bude naše okolí šťastné, budeme i my. Ostatní ctnosti či neřesti najdete všude na netu.Karta č.6. -  Královna nebes : V současné době všichni považujeme za královnu nebes Pannu Marii. Pokud máme v rukou tuto vzácnou kartu, věřme, že máme co do činění se ženským čistým principem ve stvoření. Pravděpodobně jej moc nechápeme, a tak se zbytečně trápíme nebo jsme smutní. Je jedno, jestli má v rukou kartu muž, či žena. Oba principy máme v sobě - v pravé hemisféře ženský princip (hudba, sny, vize, tvůrčí princip) a v levé hemisféře mužský princip (matematika, počty, písmo, řád, pořádek). Můžeme si sami najít oblast, v  níž máme nedostatky,  s nimiž je třeba se vypořádat. Doporučuji poprosit v modlitbě Pannu Marii o milost, pochopení a posilu. Jen ona, matka nás všech, cítí, co nás trápí, a může pomoct. Je však potřeba o pomoc požádat. Rada k nám může přijít intuitivně, ve snu, či přes našeho bližního. Naslouchejme tedy svému srdci.Výše předložena zadní strana každé karty, která je řízená Duchem svatým a dějem v přítomnosti, který zrovna máme řešit, nebo řešíme. U výkladu z doprovodné knížky bychom měli číst mimo řádky a naslouchat svému srdci.